Valmis kogumik Kooliruum 2016-2020

Viie aasta jooksul (2016 – 2020) on loovtööprojektis Kooliruum osalenud erinevate koolide õpilased analüüsinud oma igapäevast õpikeskkonda, teinud huvitavaid järeldusi ning pakkunud põnevaid ideid kooliruumi muutmiseks. Kultuuriministeeriumi ja AS Floorini toel valmis 2020 aastal kogumik, mis analüüsib õpilaste ettepanekuid, toob välja nende arvamuse igapäevase koolikeskkonna kohta, tõstab esile murekohad ning eksponeerib õpilaste eelistusi kooliruumi muutmiseks. Valminud kogumik saab väärtuslikuks materjaliks haridusuuenduste kavandajatele ning kooliruumide uuendajatele õpilaste ootuste mõistmiseks ja nendega arvestamiseks. Sellise analüüsi ja kokkuvõtva materjali koondamine on oluline samm koolikeskkonna paremaks muutmisel.

Vaata kogumikku:

Vaata Kooliruumi projekti kohta lähemalt: siit

 TELLI TÖÖTUBA!

Arhitektuurikool pakub regulaarõppe kõrval ka eraldi töötubasid ja sündmuseid, mis... Loe

Onnilaager 2018

Arhitektuurikool korraldab taas onnide ehitamise laagri! 10 kuni 14 aastased ehitusmeistrid... Loe

Tule onnilaagrisse!

Arhitektuurikool korraldab taas onnide ehitamise laagri Tallinnas, 28. – 29. juunil kell... Loe

Loosiõnn naeratas!

Kevadel, eelmise õppeaasta lõpus palusime lapsevanematel täita huvikooli kohta tagasisideküsimustik... Loe

Kuula arhitekti!

Arhitektuurihuvilistel gümnaasiumiõpilastel soovitame soojalt käia kuulamas välismaiste arhitektide loenguid (Kunstiakadeemia... Loe

Meelelahutust vaheajaks

Meelelahutust suurematele ja väiksematele, kes arhitektuuritundide jätkumist oodates igavlevad: Arhitektide... Loe