Õpetajad

Kaire Nõmm

Arhitektuurikooli juhataja

Kaire on arhitekt ja Arhitektuurikooli üks asutajatest. Erialase kogemuse omandas ta arhitektuuribüroodest COO Arhitektid ja KAVAKAVA. Era- ja äriprojektide kõrval on Kaire projekteerinud nii kultuuri-, haridus- kui spordiehitisi. Huvist ümbritseva ruumi ja selles avanevate võimaluste parandamise vastu on ta töötanud ka oma koduvalla valitsuses ehitusnõunikuna ning on tänase Hiiumaa valla arhitekt. Arhitektitöö kõrval peab Kaire oluliseks ja põnevaks tööd laste ja noortega. Ta usub, et juba lähitulevikus on suurem osa inimestest oluliselt ruumiteadlikumad ja ruum meie ümber muutub aina nauditavamaks.

Sander Paling

7- kuni 8-aastaste rühma juhendaja

Sander on lõpetanud Edinburghi Ülikooli arhitektuuri magistriõppe, olles eelnevalt õppinud arhitektuuri ja linnaplaneerimist Eesti Kunstiakadeemias. Rahvusvahelistel töötubadel osalemise kõrval Portos, Rotterdamis ja Ateenas on ta omandanud erialase töökogemuse Viinis ja mitmes kohalikus arhitektuuribüroos. Laiahaardelise projekteerimiskogemuse moodustavad erinevad haridushooned, äri-ja tööstushooned ning Tallinna Loomaaia Tiigriorg. Ruumiloomes peab ta oluliseks sotsiaalset võrdsust, materjalipoeesiat ja mängulisust, et rajatav keskkond oleks mitmekülgne ning rikastav kõigile kasutajagruppidele.

Liisi Vähi

7- kuni 8-aastaste rühma ning täiskasvanute rühma juhendaja

Liisi on arhitektuurialast haridust omandanud nii Tallinna Tehnika Kõrgkoolis, Eesti Kunstiakadeemias kui ka Oslo Arhitektuuri ja Disainikoolis. Aja jooksul on õnnestunud töötada mitmes olulises arhitektuuribüroos ning väga erisuguste projektidega. Hetkel tegutseb Liisi oma väikses arhitektuuribüroos ja teeb rõõmuga väga vaheldusrikast tööd. See sisaldab mitmesuguseid arhitektuurikonkursse ja projekte koos erinevate partneritega. Lisaks juhendab ta Arhitektuurikooli õpilasi ning suunab nooremaid ja vanemaid arhitektuurisõpru ka mujal. Liisi huviorbiidis on olulisel kohal laste- ja noortekeskne avalik ruum ning küsimus, kuidas ka linnaruum saaks olla mänguruum nii väikesele kui suurele.

Ann Kristiin Entson

9- ja 10-aastaste rühma juhendaja

Ann Kristiin on Eesti Kunstiakadeemia lõpetanud arhitekt ja linnaplaneerija. Oma õpingute jooksul on ta teadmisi omandanud ka Taanis ning töötanud erinevates arhitektuuribüroodes. Hetkel töötab ta Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome osakonnas arhitektina ning tegutseb peamiselt avaliku ruumi visioonide ning taktikaliste sekkumiste väljatöötamisega. Enim naudib Ann Kristiin arhitektuuri juures eriala vaheldusrikkust, huvitudes ise nii kogukonnaprojektidest, materjalikatsetustest kui muinsuskaitsest.

Õpetamiskogemuse on Ann Kristiin omandanud EKA eelakadeemia juhendajana ning mitmete noortele suunatud arhitektuuritöötubade läbiviijana.

Ingrid Kaur

11- kuni 12-aastaste rühma juhendaja

Ingrid on nooremas eas tegelenud erinevate kunstivormidega – muusikaga ja vabade kunstidega ning saanud inspiratsiooni edasi tegelemiseks meid ümbritseva ruumi kujundamisega. Kõrghariduse teed alustas Ingrid Tallinna Tehnikakõrgkoolis olles vahetusüliõpilane Brno Tehnikaülikoolis ning jätkates magistriõpinguid Eesti Kunstiakadeemias. Lisaks oli ta vahetusüliõpilane Iisraelis Bezaleli Disaini- ja Kunstiakadeemias. Praegu töötab Ingrid arhitektina arhitektuuribüroos Apex. Lisaks arhitekti tööle peab Ingrid tähtsaks noortes huvi tekitamist ümbritseva keskkonna kujundamise vastu ning nende suunamist protsesside üle mõtlema. Selleks on ta töötanud kunstiõpetajana Kiili Kunstide Koolis ning alustab sellest hooajast Arhitektuurikoolis nooremate huviliste innustamisega. 

Jekaterina Zakilova

12- kuni 14-aastaste grupi juhendaja

Jekaterina on omandanud sisearhitekti bakalaureusekraadi Eesti Kunstiakadeemias ja vahetusõpilasena on ta õppinud tuleviku disaini Viinis Die Angewandte ülikoolis. Ta on korraldanud ruumiteemalisi töötubasid erinevate disainifestivalide raames ning tegutseb aktiivselt ruumihariduse tutvustamisega ka koolides. Hetkel töötab ta vabakutselise sisearhitektina, EKA eelakadeemia juhendajana ja külastusgiidina Arhitektuurimuuseumis. Katja jaoks on oluline teadliku ja sotsiaalselt vastutustundliku disaini loomine, mille põhifookuses on inimese psühholoogia ja mugavustunne.

Semele Kari

12- kuni 14-aastaste grupi juhendaja

Semele on EKA bakalaureuse- ja magistrikraadiga sisearhitekt, kes varasemalt õppis Tartu Kunstikoolis ja Plymouthi kunstiakadeemias vabade kunstide erialal. Erinevad teadmised ja tehnikad on toetanud tema mitmekihilist otsingulisust ka ruumiloomes, kus järjepidev katsetamine aitab hoida mängulisust ja avastamisrõõmu loometöö lahutamatuks osaks. Semele on teinud koostööd erinevate arhitektuuribüroodega, kuid igapäevase projekteerimistöö kõrval huvitub ta ajalise dimensiooni mõjudest ruumilises maailmas ehk kuidas arhitektuuri säilitada ning selle kasutust ühiskonna arengutega kaasajastada.

Heleri Koltšin

14- kuni 16-aastaste rühma juhendaja

Heleri on sisearhitekt, kes õpib Eesti Kunstiakadeemias ja töötab Kauss Arhitektuuribüroos. Lisaks EKA-le on ta teadmisi ja kogemusi omandanud Palestiinas Birzeit University arhitektuuri erialal ja Barcelonas Escola Massana sisearhitektuuri õppes. Erineva kultuuri- ja arhitektuuriruumiga riikides elamine on kujundanud ja avardanud silmaringi, mõttemaailma ja arusaamisi arhitektuurist ja ühiskonnast laiemalt. Sisearhitektuuri erialani tõi teda soov ise maailma(ruumi) kujundada ja tegeleda teemadega, mille juures saab olla ideest teostuseni.
Avarate teadmiste omandamisel koges Heleri oma mitmekülgse koolitee jooksul väga erinevaid õpetamisviise, mille hulgast inspireerivamaid praktiseerib Arhitektuurikoolis juhendades.

Ra Martin Puhkan

14- kuni 16-aastaste rühma juhendaja

Ra on Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna värskelt lõpetanud noor arhitekt. Ta töötab enda loodud arhitektuuribüroos Stuudio TÄNA. Arhitektuuri juures paeluvad Rad kõige enam sotsiaalsed aspektid ja küsimused kellele ning milleks me üldse disainime. Ta arvab, et kui keskenduda kohaliku elaniku vajadustele, kes kõige tõenäolisemalt ruumi kasutama hakkab, ei saa lõppdisainiga alt minna. Ra on õppinud ühe semestri ka Taanis Aarhuse arhitetuurikoolis. Büroopraktika sooritas ta kollektiivis KUU arhitektid, kellega koostöö jätkub osaliselt tänagi. Õpetamisega on Ra varem kokku puutunud EKA avatud akadeemias. Maailma püüab Ra vaadata läbi huumori prisma, sest seda pole kunagi liiga palju.

Siim Tanel Tõnisson

17- kuni 19-aastaste rühma juhendaja

Siim on EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise hiljuti lõpetanud noor arhitekt. Välisõpingud Budapestis ning praktika Tallinnas ja Veneetsias on avanud talle ruumi mitmekülgsust ja käsitlemise erinevaid tahke, kuid samas suunanud märkama sarnaseid jooni inimestes. Arhitektuuri juures peab ta kõige võluvamaks võimalust tegutseda erinevates skaalades ja keskkondades, leida nendevahelisi seoseid ja avastada, kuidas ruum on kujunenud just selliseks nagu ta parasjagu on. Nii ruumi uurides ei hakka kunagi kuskil igav. Siim on töötanud Eesti Kunstimuuseumis pedagoogina ning õpetanud põhikoolis ajalugu, püüdes alati näha inimest, kunsti ja arhitektuuri suuremas pildis.

Kerli Irbo

Tartu harukooli koordinaator ja rühmade juhendaja

Kerli on maastikuarhitekt, kunstnik ja disainer, kelle jaoks ruumi loomisel on kõige olulisem tegutsemine loodusega kooskõlas, selle mitmekesisust arvestades ja toetades. Ta leiab, et kõik mida kogeme ning maailmalt tagasi saame, on vahetult mõjutatud meie olemisest ja tegevustest.  Ruumiloomes innustab  teda inimmõõtmelise ruumi loomine, mäng ja mängulisuse ärgitamine, permakultuur, looduslike materjalide kasutamine, installatsioonide ja ajutiste lahenduste loomine. Linnaruumi on ta kujundanud ligi kümme aastat ettevõttes TajuRuum.

Kristin Leis

Tartu harukooli rühmade juhandaja

Kristin on lõpetanud Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri eriala. Õpingute käigus osales ta erinevatel  rahvusvahelistel kursustel ja töötubades. Ta on töötanud Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnas linnakujunduse vanemspetsialistina. 

Ruumiloome juures peab Kristin tähtsaks pigem taktikalist kasinust ning küsib enne, kas luua või mitte luua. Aga kui luua, siis juba koos. Arhitektuuri ja maastikuarhitektuuri juures peab Kristin oluliseks kaasamist ning imetleb kuidas eri valdkondade esindajad suudavad koos töötades luua ruumi, mis koondab meeldivasse keskkonda erineva taustaga inimesed.Piret Anier

Rae harukooli koordinaator ning rühmade juhendaja
Piret on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitekti ja linnaplaneerijana, pidanud oma väikest arhitektuuribürood, täiendkoolitanud ennast 3 aastat Tartu Ülikoolis alternatiivpedagoogikas ning Tallinna ja Uppsala Ülikoolis jätkusuutliku arengu hariduses. Ta on Viljandis 5 aastat juhendanud arhitektuuriringi õpilastele. Terviklikkus, seosed ja koostöö on Pireti arvates olulised pidepunktid ruumiteemades orienteerumisel. Laste ja noortega koos maailma avastamine on põnev teekond, mis ärgitab detaile märkama hoopis teisest vaatnurgast. Arhitektuuris on ju kõike: loodust, tehnikat, tehnoloogiat, poeesiat, seadusi, inspiratsiooni ja ka kirjakunsti.

Paula Lorence

abiõpetaja

Paula on EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise tudeng. Ta on pärit Lätist ja varem õppinud Riia kunsti ja disaini koolis ning töötanud arhitektuuribüroos “Zaigas Gailes büroo”. Teda on alati huvitanud kuidas lapsed mõtlevad ja maailma tajuvad. Paula usub, et sensoorne ja ruumilise mõtlemise arendamine on lapsele üliolulised, et mõista ümbritsevat keskkonda ja toetada lapse loomingulisust ning uudishimu. Oma diplomitöö käigus disainis Paula objekte, mis aitavad autismispektri häiretega lapsi nende sensoorses arengus. Uurimisprotsessi ajal tegi ta koostööd nii terapeutide, lapsevanemate kui lastega, et leida sobivat disaini, mis annaks võimaluse arengupuudega lastel saavutada paremat keskendumisvõimet, vähendada ärevust ning aidata neil paremini ühiskonda integreeruda.

Epp Vahtramäe

täiskasvanute rühma juhendaja

Epp on õppinud arhitektuuri ja linnakorraldust ja töötab arhitektuuribüroos Apex arhitektina. Alates 2011. aastast on Epp seotud Linnalaboriga, kus ta tegeleb peamiselt ruumiharidusega seotud projektidega aga ka ruumikavadega. Epp peab oluliseks noorte ruumiteadlikkuse tõstmist ja osaleb seetõttu koolinoorte arhitektuurikonkursi korraldamises. Varasemalt noortegruppide juhendamiselt on ta edasi liikunud täiskasvanute huviharidusele. Selles võlub teda võimalus tutvustada meid igapäevaselt ümbritsevat ruumi uute külgede alt.

Katrin Koov

Asendusõpetaja ja täiskasvanute rühma juhendaja

Katrin on arhitekt, kellele meeldib ruumi uurida mitmel erineval moel: projekteerides ja kirjutades, õpetades ja näitusi tehes, jalutades, lugedes, matkates ja joonistades. Katrin on töötanud arhitektuuribüroos KAVAKAVA, kus tema osalusel on valminud mitmeid maju ja linnakujundusi. Praegu töötab büroos nimega b210, kus tegeleb palju koolikeskkondade analüüsimisega. Katrin korraldab Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonnas maastikuarhitektuuriõpet ning juhendab magistrante. Ta on olnud arhitektuuriajakirja MAJA peatoimetaja ja Eesti Arhitektide Liidu president.Üla Koppel

Asendusõpetaja

Üla on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri- ja linnaplaneerimise eriala, töötanud mitmes arhitektuuribüroos ja täiendanud ennast Räpina Aianduskoolis. Täna töötab ta maastikuarhitektina, sest inimese suhe loodusesse, keskkonda ja linnaruumi on teda arhitektuuri suurest paletist enim paelunud. Samas armastab ta uurida ka ruumi ja kunsti lõputut mängumaad, kujundades näitusi või kogedes ruumi läbi muusika ja fotograafia. Üla hindab arhitektuuri tihedat seotust erinevate valdkondadega ning võimalust maailmaga suhestuda 1:1 mõõtkavast kuni vähenduseni kümnetes tuhandetes. Üla leiab, et arhitektuuri õppimine avardab silmaringi ja suurendab teadmisi ümbritsevast maailmast.

Kirke Päss

asendusõpetaja

Kirke on arhitekt arhitektuuribüroos Molumba. Tal on arhitektuuri ja linnaplaneerimisalane magistrikraad, mille omandas äsja nii Eestis kui Taanis õppides. Kirke jaoks on arhitektuur viis, kuidas kogeda maailma. See pakub unikaalse vaatenurga ühiskonda puudutavate küsimuste mõistmiseks ja mõtestamiseks. Praktikad, töötoad ja võistlused erinevate büroode, rahvuste ning erialade esindajatega on näidanud talle kui avar ja samas tihedalt seotud on ruumiküsimustega tegelev valdkond. Arhitektuur puudutab meid kõiki.

Karolin Kaup

Kooliruum’23 projekti koordineerija

Karolin on EKA sisearhitektuuri lõpukursuse tudeng. Huvi kunsti vastu on pärit juba lapsepõlvest, ruumiõpingutele asumiseks andis hoogu inspireerivate ruumide ja keskkondade isiklik kogemine. Õpingute jooksul on kujunenud terviklikum arusaam ruumist ja inimesest ruumis, mis ikka edasi täienevad ja avastamisrõõmu pakuvad. Huvide hulgas on ka maastikuarhitektuur, töö noortega ning keskkonnahoid. Karolin peab oluliseks, et tegutseksime loodusega kooskõlas.

Eelnevalt juhendanud ruumikursuseid ja töötubasid lastele, noortele ning täiskasvanutele EKA Avatud akadeemias.

Kadri Klementi

lapsehoolduspuhkusel

Kadri on arhitekt arhitektuuribüroos b210 ja Arhitektuurikooli üks asutajatest. Kadrile meeldib, et arhitektuur ja ruum on alati ja kõikjal meiega, ükskõik, millega me parasjagu tegeleme või millist teemat uurime. Põnev on märgata, kuidas inimesed ruumi mõjutavad ja kuidas ruum inimesi mõjutab. Kadri väärtustab arhitektuuri kui kultuurivaldkonna mitmekesisust: võimalusi projekteerida nii avalikke hooneid kui kodusid, välja mõelda ja ehitada installatsioone, kujundada näituseid, korraldada sündmuseid, koostada õppematerjale, kirjutada, toimetada, pildistada, õpetada.

Liis Uustal

lapsehoolduspuhkusel

Liis on arhitekt ja kaasasutaja arhitektuuribüroos MA. Varasemalt on ta töötanud büroos KOKO arhitektid. Erialase hariduse on Liis omandanud nii Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Eesti Kunstiakadeemias kui ka välismaal Brno Ülikoolis õppides. Arhitektuuri ja laiemalt elukeskkonna tutvustamine noortele annab võimaluse jagada oma vaimustust ruumi vastu ning õppida ja arendada seeläbi ka ennast.  Väljakutsed hoiavad meele virgana. Tegevarhitektina on Liisil endalgi vaja pidevalt sõnastada ruumimaailma eripärasid, mis aitavad jõuda äratundmisteni isiklikus arhitektuuriloomes. 

Madli Maruste

asendusõpetaja

Madli on lōpetanud Tartu Ülikoolis semiootika- ja kulturoloogia teaduskonna keskendudes arhitektuurisemiootikale ning oli ka Goldsmithsi Londoni Ülikooli sotsioloogia doktorantuuris linna ja kogukonnauurigute keskuses. Ōpetamiskogemus pärineb vabatahtliku ōpetajana Palestiina Läänekaldalt, kus ta ōpetas Tubasi ja Jenini linnakestes pōhikooli ōpilastest tudengiteni ning samuti EKA Sisearhitektuuri teaduskonnast, kus ōpetas magistrante sotsiaalse ja poliitilise ruumi teemal. Ta on kirjutanud ümbritseva ruumi, arhitektuuri ja ühiskonna teemal paljudes väljaannetes. Madli meelest on olunine, et tānapäeva digitaliseerunud maailmas, ōpiksid lapsed ja noored märkama ümbritsevat keskkonda kasutades kōiki oma meeli.