Õpetajad

Kaire Nõmm

Arhitektuurikooli juhataja

Kaire on arhitekt ja Arhitektuurikooli üks asutajatest. Erialase kogemuse omandas ta arhitektuuribüroodest COO Arhitektid ja KAVAKAVA. Era- ja äriprojektide kõrval on Kaire projekteerinud nii kultuuri-, haridus- kui spordiehitisi. Huvist ümbritseva ruumi ja selles avanevate võimaluste parandamise vastu on ta töötanud ka oma koduvalla valitsuses ehitusnõunikuna ning on tänase Hiiumaa valla arhitekt. Arhitektitöö kõrval peab Kaire oluliseks ja põnevaks tööd laste ja noortega. Ta usub, et juba lähitulevikus on suurem osa inimestest oluliselt ruumiteadlikumad ja ruum meie ümber muutub aina nauditavamaks.

Ingrid Kaur

7- kuni 8-aastaste rühma juhendaja

Ingrid on nooremas eas tegelenud erinevate kunstivormidega – muusikaga ja vabade kunstidega ning saanud inspiratsiooni edasi tegelemiseks meid ümbritseva ruumi kujundamisega. Kõrghariduse teed alustas Ingrid Tallinna Tehnikakõrgkoolis olles vahetusüliõpilane Brno Tehnikaülikoolis ning jätkates magistriõpinguid Eesti Kunstiakadeemias. Lisaks oli ta vahetusüliõpilane Iisraelis Bezaleli Disaini- ja Kunstiakadeemias. Praegu töötab Ingrid arhitektina arhitektuuribüroos Apex. Lisaks arhitekti tööle peab Ingrid tähtsaks noortes huvi tekitamist ümbritseva keskkonna kujundamise vastu ning nende suunamist protsesside üle mõtlema. Selleks on ta töötanud kunstiõpetajana Kiili Kunstide Koolis ning alustab sellest hooajast Arhitektuurikoolis nooremate huviliste innustamisega. 

Üla Koppel

9- ja 10-aastaste rühma juhendaja

Üla on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri- ja linnaplaneerimise eriala, töötanud mitmes arhitektuuribüroos ja täiendanud ennast Räpina Aianduskoolis. Täna töötab ta maastikuarhitektina, sest inimese suhe loodusesse, keskkonda ja linnaruumi on teda arhitektuuri suurest paletist enim paelunud. Samas armastab ta uurida ka ruumi ja kunsti lõputut mängumaad, kujundades näitusi või kogedes ruumi läbi muusika ja fotograafia. Üla hindab arhitektuuri tihedat seotust erinevate valdkondadega ning võimalust maailmaga suhestuda 1:1 mõõtkavast kuni vähenduseni kümnetes tuhandetes. Üla leiab, et arhitektuuri õppimine avardab silmaringi ja suurendab teadmisi ümbritsevast maailmast.

Katrin Koov

11- ja 12-aastaste rühma juhendaja

Katrin on arhitekt, kellele meeldib ruumi uurida ja sellega tegeleda mitmel erineval moel: projekteerides ja kirjutades, õpetades ja näitusi tehes, jalutades, joostes, matkates ja joonistades. Katrin on pikemalt töötanud arhitektuuribüroos KAVAKAVA, kus tema osalusel on valminud mitmeid maju ja linnakujundusi. Katrin korraldab Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonnas maastikuarhitektuuriõpet ning juhendab magistrante. 2016. aasta kevadel valiti Katrin Eesti Arhitektide Liidu presidendiks, kus tal tuleb lahendada nii ühiskondlikke ruumiküsimusi kui ka aidata arhitektidel oma igapäevatööd paremini korraldada.

Ann Kristiin Entson

13- ja 15-aastaste ning täiskasvanute rühma juhendaja

Ann Kristiin on värskelt Eesti Kunstiakadeemia lõpetanud arhitekt. Oma õpingute jooksul on ta teadmisi omandanud ka Taanis ning töötanud erinevates arhitektuuribüroodes. Oma loogilist mõtlemist paneb ta igapäevaselt proovile moodulmajade konfigureerimisel, samuti proovib igal võimalusel midagi ise ehitada. Enim naudib Ann Kristiin arhitektuuri juures eriala vaheldusrikkust, huvitudes ise nii muinsuskaitsest, materjalikatsetustest kui kogukonnaprojektidest. Õpetamiskogemuse on Ann Kristiin omandanud EKA eelakadeemia juhendajana ning mitmete noortele suunatud arhitektuuritöötubade läbiviijana. 

Siim Tanel Tõnisson

13- kuni 15-aastaste rühma juhendaja

Siim on EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise lõpukursuse tudeng. Välisõpingud Budapestis ning praktika Tallinnas ja Veneetsias on avanud talle ruumi mitmekülgsust ja käsitlemise erinevaid tahke, kuid samas suunanud märkama sarnaseid jooni inimestes. Arhitektuuri juures peab ta kõige võluvamaks võimalust tegutseda erinevates skaalades ja keskkondades, leida nendevahelisi seoseid ja avastada, kuidas ruum on kujunenud just selliseks nagu ta parasjagu on. Nii ruumi uurides ei hakka kunagi kuskil igav. Siim on töötanud Eesti Kunstimuuseumis pedagoogina ning õpetanud põhikoolis ajalugu, püüdes alati näha inimest, kunsti ja arhitektuuri suuremas pildis.

Alo Sidorov

16- kuni 19-aastaste rühma juhendaja

Alo on arhitekt ja linnaplaneerija, kelle huvi arhitektuuri vastu ilmnes juba põhikoolis, kus oma lemmikõppeainetest – kunstiõpetus ja matemaatika – leidis ta insipratsiooni esseeks „Kelleks ma tahan saada?“. Erialase kogemuse omandas ta Tallinna Tehnikakõrgkoolis ning pärast praktiseerimist erinevates büroodes läks end täiendama Tallinna Tehnikaülikooli arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialale, kus tal on jäänud lõpuni viia vaid magistritöö. Alo usub, et arhitektuur ja ruumiloome on seotud kõigega – kosmilistest võngetest kuni inimhinge kõige sügavamate soppideni. Arhitektuuri kõikehõlmava loomuse tõttu meeldib talle selle üle ka igal sammul mõtistkleda ning eriliselt toob sära silma, kui keegi nende mõtterännakutega resoneerub, sest koos on alati toredam maailma avastada.

 

Heleri Koltšin

16- kuni 19-aastaste rühma juhendaja Tallinnas ning 11- kuni 12-aastaste rühma juhendaja Rae harukoolis

Heleri on sisearhitekt, kes õpib Eesti Kunstiakadeemias ja töötab Kauss Arhitektuuribüroos. Lisaks EKA-le on ta teadmisi ja kogemusi omandanud Palestiinas Birzeit University arhitektuuri erialal ja Barcelonas Escola Massana sisearhitektuuri õppes. Erineva kultuuri- ja arhitektuuriruumiga riikides elamine on kujundanud ja avardanud silmaringi, mõttemaailma ja arusaamisi arhitektuurist ja ühiskonnast laiemalt. Sisearhitektuuri erialani tõi teda soov ise maailma(ruumi) kujundada ja tegeleda teemadega, mille juures saab olla ideest teostuseni.
Avarate teadmiste omandamisel koges Heleri oma mitmekülgse koolitee jooksul väga erinevaid õpetamisviise, mille hulgast inspireerivamaid praktiseerib Arhitektuurikoolis juhendades.

Kerli Irbo

juhendaja Tartu harukoolis

Kerli on maastikuarhitekt, kunstnik ja disainer, kelle jaoks ruumi loomisel on kõige olulisem tegutsemine loodusega kooskõlas, selle mitmekesisust arvestades ja toetades. Ta leiab, et kõik mida kogeme ning maailmalt tagasi saame, on vahetult mõjutatud meie olemisest ja tegevustest.  Ruumiloomes innustab  teda inimmõõtmelise ruumi loomine, mäng ja mängulisuse ärgitamine, permakultuur, looduslike materjalide kasutamine, installatsioonide ja ajutiste lahenduste loomine. Linnaruumi on ta kujundanud ligi kümme aastat ettevõttes TajuRuum.

Madli Maruste

juhendaja Tartu harukoolis ning täiskasvanute rühma juhendaja

Madli on lōpetanud Tartu Ülikoolis semiootika- ja kulturoloogia teaduskonna keskendudes arhitektuurisemiootikale ning oli ka Goldsmithsi Londoni Ülikooli sotsioloogia doktorantuuris linna ja kogukonnauurigute keskuses. Ōpetamiskogemus pärineb vabatahtliku ōpetajana Palestiina Läänekaldalt, kus ta ōpetas Tubasi ja Jenini linnakestes pōhikooli ōpilastest tudengiteni ning samuti EKA Sisearhitektuuri teaduskonnast, kus ōpetas magistrante sotsiaalse ja poliitilise ruumi teemal. Ta on kirjutanud ümbritseva ruumi, arhitektuuri ja ühiskonna teemal paljudes väljaannetes. Madli meelest on olunine, et tānapäeva digitaliseerunud maailmas, ōpiksid lapsed ja noored märkama ümbritsevat keskkonda kasutades kōiki oma meeli.

Piret Anier

Rae harukooli koordinaator ning 9- kuni 10-aastaste ja 11- kuni 12-aastaste rühma juhendaja
Piret on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitekti ja linnaplaneerijana, pidanud oma väikest arhitektuuribürood, täiendkoolitanud ennast 3 aastat Tartu Ülikoolis alternatiivpedagoogikas ning Tallinna ja Uppsala Ülikoolis jätkusuutliku arengu hariduses. Ta on Viljandis 5 aastat juhendanud arhitektuuriringi õpilastele. Terviklikkus, seosed ja koostöö on Pireti arvates olulised pidepunktid ruumiteemades orienteerumisel. Laste ja noortega koos maailma avastamine on põnev teekond, mis ärgitab detaile märkama hoopis teisest vaatnurgast. Arhitektuuris on ju kõike: loodust, tehnikat, tehnoloogiat, poeesiat, seadusi, inspiratsiooni ja ka kirjakunsti.

Epp Vahtramäe

täiskasvanute rühma juhendaja

Epp on õppinud arhitektuuri ja linnakorraldust ja töötab arhitektuuribüroos Apex arhitektina. Alates 2011. aastast on Epp seotud Linnalaboriga, kus ta tegeleb peamiselt ruumiharidusega seotud projektidega aga ka ruumikavadega. Epp peab oluliseks noorte ruumiteadlikkuse tõstmist ja osaleb seetõttu koolinoorte arhitektuurikonkursi korraldamises. Varasemalt noortegruppide juhendamiselt on ta edasi liikunud täiskasvanute huviharidusele. Selles võlub teda võimalus tutvustada meid igapäevaselt ümbritsevat ruumi uute külgede alt.

Liisi Vähi

asendusõpetaja ning täiskasvanute rühma juhendaja

Liisi on arhitektuurialast haridust omandanud nii Tallinna Tehnika Kõrgkoolis, Eesti Kunstiakadeemias kui ka Oslo Arhitektuuri ja Disainikoolis. Aja jooksul on õnnestunund töötada mitmes olulises arhitektuuribüroos ning väga erisuguste projektidega. Hetkel tegutseb Liisi oma väikses arhitektuuribüroos ja teeb rõõmuga väga vaheldusrikast tööd. See sisaldab mitmesuguseid arhitektuurikonkursse ja projekte koos erinevate partneritega. Lisaks juhendab ta Arhitektuurikooli õpilasi ning suunab nooremaid ja vanemaid arhitektuurisõpru ka mujal. Liisi huviorbiidis on olulisel kohal laste- ja noortekeskne avalik ruum ning küsimus, kuidas ka linnaruum saaks olla mänguruum nii väikesele kui suurele.

Kirke Päss

asendusõpetaja

Kirke on arhitekt arhitektuuribüroos Molumba. Tal on arhitektuuri ja linnaplaneerimisalane magistrikraad, mille omandas äsja nii Eestis kui Taanis õppides. Kirke jaoks on arhitektuur viis, kuidas kogeda maailma. See pakub unikaalse vaatenurga ühiskonda puudutavate küsimuste mõistmiseks ja mõtestamiseks. Praktikad, töötoad ja võistlused erinevate büroode, rahvuste ning erialade esindajatega on näidanud talle kui avar ja samas tihedalt seotud on ruumiküsimustega tegelev valdkond. Arhitektuur puudutab meid kõiki.

Karolin Kaup

Kooliruum’22 projekti koordineerija

Karolin on EKA sisearhitektuuri lõpukursuse tudeng. Huvi kunsti vastu on pärit juba lapsepõlvest, ruumiõpingutele asumiseks andis hoogu inspireerivate ruumide ja keskkondade isiklik kogemine. Õpingute jooksul on kujunenud terviklikum arusaam ruumist ja inimesest ruumis, mis ikka edasi täienevad ja avastamisrõõmu pakuvad. Huvide hulgas on ka maastikuarhitektuur, töö noortega ning keskkonnahoid. Karolin peab oluliseks, et tegutseksime loodusega kooskõlas.

Eelnevalt juhendanud ruumikursuseid ja töötubasid lastele, noortele ning täiskasvanutele EKA Avatud akadeemias.

Kadri Klementi

lapsehoolduspuhkusel

Kadri on arhitekt arhitektuuribüroos b210 ja Arhitektuurikooli üks asutajatest. Kadrile meeldib, et arhitektuur ja ruum on alati ja kõikjal meiega, ükskõik, millega me parasjagu tegeleme või millist teemat uurime. Põnev on märgata, kuidas inimesed ruumi mõjutavad ja kuidas ruum inimesi mõjutab. Kadri väärtustab arhitektuuri kui kultuurivaldkonna mitmekesisust: võimalusi projekteerida nii avalikke hooneid kui kodusid, välja mõelda ja ehitada installatsioone, kujundada näituseid, korraldada sündmuseid, koostada õppematerjale, kirjutada, toimetada, pildistada, õpetada.

Semele Kari

õppepuhkusel

Semele on EKA sisearhitektuuri bakalaureusekraadiga sisearhitekt ning hetkel jätkab sisulist diskussiooni ja ruumi vaatlust samal erialal magistrantuuris. Varasemalt Tartu Kunstikoolis omandatud teadmised ja erinevad tehnikad vabades kunstides, on andnud võimaluse neid baasoskuseid kombineeritult rakendada arhitektuuriõppes, et hoida elus mängulisust ja avastamisrõõmu loomingulises protsessis. Talle meeldib luua seoseid oma eriala ja eraelu vahel, olles katsetuslik ja provotseeriv mõlemal liinil korraga. Südamelähedasteks teemadeks on talle väikeasulate kultuuriline areng, eri kooseluvormide ruumiline väljendus ja Eesti raudteemaastikud koos raudteeäärse arhitektuuriga.

Liis Uustal

lapsehoolduspuhkusel

Liis on arhitekt ja kaasasutaja arhitektuuribüroos MA. Varasemalt on ta töötanud büroos KOKO arhitektid. Erialase hariduse on Liis omandanud nii Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Eesti Kunstiakadeemias kui ka välismaal Brno Ülikoolis õppides. Arhitektuuri ja laiemalt elukeskkonna tutvustamine noortele annab võimaluse jagada oma vaimustust ruumi vastu ning õppida ja arendada seeläbi ka ennast.  Väljakutsed hoiavad meele virgana. Tegevarhitektina on Liisil endalgi vaja pidevalt sõnastada ruumimaailma eripärasid, mis aitavad jõuda äratundmisteni isiklikus arhitektuuriloomes.