Õpetajad

Kadri Klementi

Arhitektuurikooli juhataja

Kadri on arhitekt arhitektuuribüroos b210 ja Arhitektuurikooli üks asutajatest. Kadrile meeldib, et arhitektuur ja ruum on alati ja kõikjal meiega, ükskõik, millega me parasjagu tegeleme või millist teemat uurime. Põnev on märgata, kuidas inimesed ruumi mõjutavad ja kuidas ruum inimesi mõjutab. Kadri väärtustab arhitektuuri kui kultuurivaldkonna mitmekesisust: võimalusi projekteerida nii avalikke hooneid kui kodusid, välja mõelda ja ehitada installatsioone, kujundada näituseid, korraldada sündmuseid, koostada õppematerjale, kirjutada, toimetada, pildistada, õpetada.

Liisi Vähi

7- kuni 8-aastaste rühma juhendaja

Liisi on arhitektuurialast haridust omandanud nii Tallinna Tehnika Kõrgkoolis, Eesti Kunstiakadeemias kui ka Oslo Arhitektuuri ja Disainikoolis. Aja jooksul on õnnestunud töötada mitmes olulises arhitektuuribüroos ning väga erisuguste projektidega. Hetkel tegutseb Liisi oma väikses arhitektuuribüroos ja teeb rõõmuga väga vaheldusrikast tööd. See sisaldab mitmesuguseid arhitektuurikonkursse ja projekte koos erinevate partneritega. Lisaks juhendab ta Arhitektuurikooli õpilasi ning suunab nooremaid ja vanemaid arhitektuurisõpru ka mujal. Liisi huviorbiidis on olulisel kohal laste- ja noortekeskne avalik ruum ning küsimus, kuidas ka linnaruum saaks olla mänguruum nii väikesele kui suurele.

Jekaterina Zakilova

7- kuni 8-aastaste rühma juhendaja

Jekaterina on omandanud sisearhitekti bakalaureusekraadi Eesti Kunstiakadeemias ja vahetusõpilasena on ta õppinud tuleviku disaini Viinis Die Angewandte ülikoolis. Ta on korraldanud ruumiteemalisi töötubasid erinevate disainifestivalide raames ning tegutseb aktiivselt ruumihariduse tutvustamisega ka koolides. Hetkel töötab ta vabakutselise sisearhitektina, EKA eelakadeemia juhendajana ja külastusgiidina Arhitektuurimuuseumis. Katja jaoks on oluline teadliku ja sotsiaalselt vastutustundliku disaini loomine, mille põhifookuses on inimese psühholoogia ja mugavustunne.

Linda Li Arro

9- kuni 10-aastaste rühma juhendaja

Linda jaoks on arhitektuuris oluline selle suur mõju keskkonnale. Ta leiab, et hea ruum meie ümber saab luua armsaid hetki ja toetada meid, kuid samas on ehitamisel ja eluviisil suur mõju looduskeskkonnale ning seda tuleb tõsiselt võtta. Ruumilise keskkonna jälgimine ja loomine on teda paelunud algklassidest saati. Ruumi analüüsimine, mõtestamine ja ettekujutamine pakub talle meelerahu ja rõõmu. Lindale meeldib unistada aina paremast maailmast ja ta leiab, et arhitektuuri abil saab ta oma unistusi ellu viia.
Arhitekti teekonda alustas ta arhitektuuri huvikoolis 14 aastaselt. Jätkusid õpingud EKAs, TTÜs ja Shotimaal Robert Grodoni ülikoolis. Täna töötab Linda arhitektuuribüroos Kadarik Tüür Arhitektid ja toimetab kursusekaaslastega koos loodud LARStuudios. Lisaks arhitektuuri uurimisele on tal kogemus tantsuvaldkonnas tantsija ja tantsuõpetajana.

 

Üla Koppel

11- kuni 12-aastaste rühma juhendaja

Üla on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri- ja linnaplaneerimise eriala, töötanud mitmes arhitektuuribüroos ja täiendanud ennast Räpina Aianduskoolis. Täna töötab ta maastikuarhitektina, sest inimese suhe loodusesse, keskkonda ja linnaruumi on teda arhitektuuri suurest paletist enim paelunud. Samas armastab ta uurida ka ruumi ja kunsti lõputut mängumaad, kujundades näitusi või kogedes ruumi läbi muusika ja fotograafia. Üla hindab arhitektuuri tihedat seotust erinevate valdkondadega ning võimalust maailmaga suhestuda 1:1 mõõtkavast kuni vähenduseni kümnetes tuhandetes. Üla leiab, et arhitektuuri õppimine avardab silmaringi ja suurendab teadmisi ümbritsevast maailmast.

Ann Kristiin Entson

13- kuni 14-aastaste rühma juhendaja

Ann Kristiin on Eesti Kunstiakadeemia lõpetanud arhitekt ja linnaplaneerija. Oma õpingute jooksul on ta teadmisi omandanud ka Taanis ning töötanud erinevates arhitektuuribüroodes. Hetkel töötab ta Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome osakonnas arhitektina ning tegutseb peamiselt avaliku ruumi visioonide ning taktikaliste sekkumiste väljatöötamisega. Enim naudib Ann Kristiin arhitektuuri juures eriala vaheldusrikkust, huvitudes ise nii kogukonnaprojektidest, materjalikatsetustest kui muinsuskaitsest.

Õpetamiskogemuse on Ann Kristiin omandanud EKA eelakadeemia juhendajana ning mitmete noortele suunatud arhitektuuritöötubade läbiviijana.

Ra Martin Puhkan

15- kuni 19-aastaste rühma juhendaja

Ra on Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna värskelt lõpetanud noor arhitekt. Ta töötab enda loodud arhitektuuribüroos Stuudio TÄNA. Arhitektuuri juures paeluvad Rad kõige enam sotsiaalsed aspektid ja küsimused kellele ning milleks me üldse disainime. Ta arvab, et kui keskenduda kohaliku elaniku vajadustele, kes kõige tõenäolisemalt ruumi kasutama hakkab, ei saa lõppdisainiga alt minna. Ra on õppinud ühe semestri ka Taanis Aarhuse arhitetuurikoolis. Büroopraktika sooritas ta kollektiivis KUU arhitektid, kellega koostöö jätkub osaliselt tänagi. Õpetamisega on Ra varem kokku puutunud EKA avatud akadeemias. Maailma püüab Ra vaadata läbi huumori prisma, sest seda pole kunagi liiga palju.

Siim Tanel Tõnisson

15- kuni 19-aastaste rühma juhendaja

Siim on EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise hiljuti lõpetanud noor arhitekt. Välisõpingud Budapestis ning praktika Tallinnas ja Veneetsias on avanud talle ruumi mitmekülgsust ja käsitlemise erinevaid tahke, kuid samas suunanud märkama sarnaseid jooni inimestes. Arhitektuuri juures peab ta kõige võluvamaks võimalust tegutseda erinevates skaalades ja keskkondades, leida nendevahelisi seoseid ja avastada, kuidas ruum on kujunenud just selliseks nagu ta parasjagu on. Nii ruumi uurides ei hakka kunagi kuskil igav. Siim on töötanud Eesti Kunstimuuseumis pedagoogina ning õpetanud põhikoolis ajalugu, püüdes alati näha inimest, kunsti ja arhitektuuri suuremas pildis.

Kerli Irbo

Tartu harukooli koordinaator ja rühmade juhendaja

Kerli on maastikuarhitekt, kunstnik ja disainer, kelle jaoks ruumi loomisel on kõige olulisem tegutsemine loodusega kooskõlas, selle mitmekesisust arvestades ja toetades. Ta leiab, et kõik mida kogeme ning maailmalt tagasi saame, on vahetult mõjutatud meie olemisest ja tegevustest.  Ruumiloomes innustab  teda inimmõõtmelise ruumi loomine, mäng ja mängulisuse ärgitamine, permakultuur, looduslike materjalide kasutamine, installatsioonide ja ajutiste lahenduste loomine. Linnaruumi on ta kujundanud ligi kümme aastat ettevõttes TajuRuum.

Kristin Leis

Tartu harukooli rühmade juhandaja

Kristin on lõpetanud Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri eriala. Õpingute käigus osales ta erinevatel  rahvusvahelistel kursustel ja töötubades. Ta on töötanud Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnas linnakujunduse vanemspetsialistina. Hetkel on ta Tartu Linnavalitsuse ruumiloome osakonnas maastikuarhitekti rollis.

Ruumiloome juures peab Kristin tähtsaks pigem taktikalist kasinust ning küsib enne, kas luua või mitte luua. Aga kui luua, siis juba koos. Arhitektuuri ja maastikuarhitektuuri juures peab Kristin oluliseks kaasamist ning imetleb kuidas eri valdkondade esindajad suudavad koos töötades luua ruumi, mis koondab meeldivasse keskkonda erineva taustaga inimesed.Piret Anier

Rae harukooli koordinaator ning rühmade juhendaja
Piret on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitekti ja linnaplaneerijana, pidanud oma väikest arhitektuuribürood, täiendkoolitanud ennast 3 aastat Tartu Ülikoolis alternatiivpedagoogikas ning Tallinna ja Uppsala Ülikoolis jätkusuutliku arengu hariduses. Ta on Viljandis 5 aastat juhendanud arhitektuuriringi õpilastele. Terviklikkus, seosed ja koostöö on Pireti arvates olulised pidepunktid ruumiteemades orienteerumisel. Laste ja noortega koos maailma avastamine on põnev teekond, mis ärgitab detaile märkama hoopis teisest vaatnurgast. Arhitektuuris on ju kõike: loodust, tehnikat, tehnoloogiat, poeesiat, seadusi, inspiratsiooni ja ka kirjakunsti.

Epp Vahtramäe

täiskasvanute rühma juhendaja

Epp on õppinud arhitektuuri ja linnakorraldust ja töötab arhitektuuribüroos Apex arhitektina. Alates 2011. aastast on Epp seotud Linnalaboriga, kus ta tegeleb peamiselt ruumiharidusega seotud projektidega aga ka ruumikavadega. Epp peab oluliseks noorte ruumiteadlikkuse tõstmist ja osaleb seetõttu koolinoorte arhitektuurikonkursi korraldamises. Varasemalt noortegruppide juhendamiselt on ta edasi liikunud täiskasvanute huviharidusele. Selles võlub teda võimalus tutvustada meid igapäevaselt ümbritsevat ruumi uute külgede alt.

Katrin Koov

Asendusõpetaja ja täiskasvanute rühma juhendaja

Katrin on arhitekt, kellele meeldib ruumi uurida mitmel erineval moel: projekteerides ja kirjutades, õpetades ja näitusi tehes, jalutades, lugedes, matkates ja joonistades. Katrin on töötanud arhitektuuribüroos KAVAKAVA, kus tema osalusel on valminud mitmeid maju ja linnakujundusi. Praegu töötab büroos nimega b210, kus tegeleb palju koolikeskkondade analüüsimisega. Katrin korraldab Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonnas maastikuarhitektuuriõpet ning juhendab magistrante. Ta on olnud arhitektuuriajakirja MAJA peatoimetaja ja Eesti Arhitektide Liidu president.Karolin Kaup

Kooliruum’23 projekti koordineerija

Karolin on EKA sisearhitektuuri lõpukursuse tudeng. Huvi kunsti vastu on pärit juba lapsepõlvest, ruumiõpingutele asumiseks andis hoogu inspireerivate ruumide ja keskkondade isiklik kogemine. Õpingute jooksul on kujunenud terviklikum arusaam ruumist ja inimesest ruumis, mis ikka edasi täienevad ja avastamisrõõmu pakuvad. Huvide hulgas on ka maastikuarhitektuur, töö noortega ning keskkonnahoid. Karolin peab oluliseks, et tegutseksime loodusega kooskõlas.

Eelnevalt juhendanud ruumikursuseid ja töötubasid lastele, noortele ning täiskasvanutele EKA Avatud akadeemias.

Elina Liiva

Schoolspace projekti koordinaator

 

 

 

Kaire Nõmm

Kaire on arhitekt ja Arhitektuurikooli üks asutajatest ning viimased kümme aastat olnud ka kooli juhatajaks. Erialase kogemuse omandas ta arhitektuuribüroodest COO Arhitektid ja KAVAKAVA. Era- ja äriprojektide kõrval on Kaire projekteerinud nii kultuuri-, haridus- kui spordiehitisi. Huvist ümbritseva ruumi ja selles avanevate võimaluste parandamise vastu on ta töötanud ka oma koduvalla valitsuses ehitusnõunikuna ning on tänase Hiiumaa valla arhitekt. Arhitektitöö kõrval peab Kaire oluliseks ja põnevaks tööd laste ja noortega. Ta usub, et juba lähitulevikus on suurem osa inimestest oluliselt ruumiteadlikumad ja ruum meie ümber muutub aina nauditavamaks.

Sander Paling

juhendaja aastatel 2022 – 2023, lapsehoolduspuhkusel

Sander on lõpetanud Edinburghi Ülikooli arhitektuuri magistriõppe, olles eelnevalt õppinud arhitektuuri ja linnaplaneerimist Eesti Kunstiakadeemias. Rahvusvahelistel töötubadel osalemise kõrval Portos, Rotterdamis ja Ateenas on ta omandanud erialase töökogemuse Viinis ja mitmes kohalikus arhitektuuribüroos. Laiahaardelise projekteerimiskogemuse moodustavad erinevad haridushooned, äri-ja tööstushooned ning Tallinna Loomaaia Tiigriorg. Ruumiloomes peab ta oluliseks sotsiaalset võrdsust, materjalipoeesiat ja mängulisust, et rajatav keskkond oleks mitmekülgne ning rikastav kõigile kasutajagruppidele.

Ingrid Kaur

juhendaja aastatel 2020 – 2023

Ingrid on nooremas eas tegelenud erinevate kunstivormidega – muusikaga ja vabade kunstidega ning saanud inspiratsiooni edasi tegelemiseks meid ümbritseva ruumi kujundamisega. Kõrghariduse teed alustas Ingrid Tallinna Tehnikakõrgkoolis olles vahetusüliõpilane Brno Tehnikaülikoolis ning jätkates magistriõpinguid Eesti Kunstiakadeemias. Lisaks oli ta vahetusüliõpilane Iisraelis Bezaleli Disaini- ja Kunstiakadeemias. Praegu töötab Ingrid arhitektina arhitektuuribüroos Apex. Lisaks arhitekti tööle peab Ingrid tähtsaks noortes huvi tekitamist ümbritseva keskkonna kujundamise vastu ning nende suunamist protsesside üle mõtlema. Selleks on ta töötanud kunstiõpetajana Kiili Kunstide Koolis ning alustab sellest hooajast Arhitektuurikoolis nooremate huviliste innustamisega. 

Semele Kari

juhendaja aastatel 2021 – 2023

Semele on EKA bakalaureuse- ja magistrikraadiga sisearhitekt, kes varasemalt õppis Tartu Kunstikoolis ja Plymouthi kunstiakadeemias vabade kunstide erialal. Erinevad teadmised ja tehnikad on toetanud tema mitmekihilist otsingulisust ka ruumiloomes, kus järjepidev katsetamine aitab hoida mängulisust ja avastamisrõõmu loometöö lahutamatuks osaks. Semele on teinud koostööd erinevate arhitektuuribüroodega, kuid igapäevase projekteerimistöö kõrval huvitub ta ajalise dimensiooni mõjudest ruumilises maailmas ehk kuidas arhitektuuri säilitada ning selle kasutust ühiskonna arengutega kaasajastada.

Heleri Koltšin

juhendaja aastatel 2016 – 2022

Heleri on sisearhitekt, kes õpib Eesti Kunstiakadeemias ja töötab Kauss Arhitektuuribüroos. Lisaks EKA-le on ta teadmisi ja kogemusi omandanud Palestiinas Birzeit University arhitektuuri erialal ja Barcelonas Escola Massana sisearhitektuuri õppes. Erineva kultuuri- ja arhitektuuriruumiga riikides elamine on kujundanud ja avardanud silmaringi, mõttemaailma ja arusaamisi arhitektuurist ja ühiskonnast laiemalt. Sisearhitektuuri erialani tõi teda soov ise maailma(ruumi) kujundada ja tegeleda teemadega, mille juures saab olla ideest teostuseni.
Avarate teadmiste omandamisel koges Heleri oma mitmekülgse koolitee jooksul väga erinevaid õpetamisviise, mille hulgast inspireerivamaid praktiseerib Arhitektuurikoolis juhendades.

Eva-Liisa Lepik

juhendaja aastatel 2019 – 2020

Eva-Liisa on Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala 2017. aasta vilistlane. Lisaks EKA-le on Eva-Liisa õppinud ka Oslo Arhitektuuri- ja Disainikoolis. Ta on saanud oma senise arhitekti töökogemuse majatehases Kodasema ja arhitekt Martin Aunini büroos. Arhitekti töö kõrvalt on Eva-Liisa osalenud erinevates töötubades ning kaasa teinud maa- ja linnaruumi kujundavates sündmustes teiste seas Ökomässul ja Arvamusfestivalil. Ta  on MTÜ Ruumiringluse aktiivne liige, kus tegeletakse peaasjalikult tühjade ruumide elustamisega läbi ajutise kasutuse. Teiste ruumikvaliteetide kõrval soovib Eva-Liisa oma tegemistega luua ümbritsevasse ruumi rohkem mänglevust ja huvitavaid elemente.

Margus Tammik

juhendaja aastal 2023

Margus Eestis tegutsev vabakutseline arhitekt. Ta lõpetas 2021 Eesti Kunstiakadeemias Arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala, mille kõrval on ta kogunud arhitektuuri ja ruumikunsti juhendamise kogemusi nii põhi-, kesk-, kui ülikooli õpilastega. Harivate ja loominguliste keskkondadega on seotud ka suurem osa tema senistest projektidest – kuraatori või kunstnikupositsioonilt erinevatel biennaalidel või omaalgatuslikus garaažigaleriis Garaaž49. Marguse kirg ruumiloomes on kõik see, mida loome ise kätega, tajume vahetult kehaga või kogeme läbi sündmuste. Seda kõike praktiseerib ta “Käed Teevad Asju” nime all. Margus juhib MTÜ Eesti Noore Arhitektuuri Seltsi, kus käivitab Valga linnas arhitektuuriresidentuuri Vares.

 

Alina Nurmist

juhendaja aastatel 2016-17 ja 2019

Alina õpib sisearhitektuuri ja juhendab ka EKA Avatud Akadeemias ettevalmistavat kursust. Õpingute vahel on ta töötanud mitmes sisearhitektuuribüroos, mis on andnud kogemuse kõiksugu eri iseloomuga ülesannetest joonestamisest ehitamiseni. Üks põnevamaid ettevõtmisi oli vahetusaasta Belgias, Ghentis asuvas Sint-Lucase ülikoolis, mille kõrvalt jätkus aega ka praktikale arhitektuuribüroos NU architectuuratelier. Täiesti uus ja võõras keskkond tegi iseseisvamaks, avardas silmaringi ning aitas näha eriala teise nurga alt. Värsket pilku peab Alina eriti väärtuslikuks, kuna see aitab mõtestada inimese ja ruumi teemat üha uuesti ja uutmoodi. Erisugused kooliteed rikastanud kogemused veensid Alinat, et õppimise ja õpetamise protsess on vastastikune. 

Alo Sidorov

juhendaja aastal 2022

Alo on arhitekt ja linnaplaneerija, kelle huvi arhitektuuri vastu ilmnes juba põhikoolis, kus oma lemmikõppeainetest – kunstiõpetus ja matemaatika – leidis ta insipratsiooni esseeks „Kelleks ma tahan saada?“. Erialase kogemuse omandas ta Tallinna Tehnikakõrgkoolis ning pärast praktiseerimist erinevates büroodes läks end täiendama Tallinna Tehnikaülikooli arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialale, kus tal on jäänud lõpuni viia vaid magistritöö. Alo usub, et arhitektuur ja ruumiloome on seotud kõigega – kosmilistest võngetest kuni inimhinge kõige sügavamate soppideni. Arhitektuuri kõikehõlmava loomuse tõttu meeldib talle selle üle ka igal sammul mõtistkleda ning eriliselt toob sära silma, kui keegi nende mõtterännakutega resoneerub, sest koos on alati toredam maailma avastada.

 

Maria Helena Luiga

juhendaja aastatel 2019 – 2020

Maria on elukutselt sisearhitekt ja treener ning leiab, et need tegevused on omamoodi tihedalt seotud: ruum ja selles liikumine. Ruumi kogemine käib läbi keha, mis enamasti on liikumises. Maria püüab ruumi vaadelda erinevate nurkade alt. Ta on töötanud skulptuuri valdkonnas, monteerinud näituseid ja installatsioone, kavandanud ning ehitanud väikeobjekte, välja töötanud ja läbi viinud ruumialaseid töötubasid. Igapäevaselt hoiab oma meeli teravana tegeledes arhitektuurifotograafiaga, mis aitab tähele panna hetki ja olukordi, neid mõtestada ja mõista. Õpetamise puhul pakub Mariale kõige enam huvi selle protsessi mitmekesisus ning võimalus õpilastelt ise palju uut ja huvitavat õppida. 

Merje Müürisepp

juhendaja Tartu harukoolis aastatel 2018 – 2019

Merje on arhitekt ja arhitektuuribüroo Sport üks asutajatest. Ta on töötanud arhitektina Kolm Pluss Üks arhitektuuribüroos, on olnud arhitekt nii Tartu Ülikoolis kui ka planeerinud uusi linnu ning teinud suuremahulisi projekte rahvusvahelises töögrupis Shanghais. Elades ja töötades Hiina suurlinnas oli võimalus osaleda ka külalisrektorina arhitektide projekti stuudio­õppes Shanghai Jiaotong ülikoolis. Merje jaoks pole arhitektuur pelgalt kunst ega seisne vaid hoone ehitamises. Arhitektuur peab pakkuma ühiskonnale midagi head. See on inimeste elukvaliteedi parandamise vahend.

Merle Karro-Kalberg

juhendaja Tartu harukoolis aastatel 2018 – 2019

 

 

 

 

Urmo Mets

juhendaja Tartu harukoolis aastatel 2018 – 2019

Endalegi üllatuseks on Urmo tervelt pool oma elust arhitektuuriga tegelenud. Lisaks ruumile on ta tegev olnund loovkirjutamise, muusika ja kunsti vallas. Põnevaks kisuvadki asjad siis, kui arhitektuur õnnestub kokku viia mõnega eelmainituist. Näiteks kirjutas ta raamatu „Võimalikud majad“, mis kõneleb kirjamärkide abil ruumis elamise pöörasusest. Urmo ei saa kunagi päris suureks, sest suures nahas laps olla on veel lõbusam. Urmo arvab, et lapsi ei tohi alahinnata!

Paula Lorence

abiõpetaja aastatel 2022 – 2023

Paula on EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise tudeng. Ta on pärit Lätist ja varem õppinud Riia kunsti ja disaini koolis ning töötanud arhitektuuribüroos “Zaigas Gailes büroo”. Teda on alati huvitanud kuidas lapsed mõtlevad ja maailma tajuvad. Paula usub, et sensoorne ja ruumilise mõtlemise arendamine on lapsele üliolulised, et mõista ümbritsevat keskkonda ja toetada lapse loomingulisust ning uudishimu. Oma diplomitöö käigus disainis Paula objekte, mis aitavad autismispektri häiretega lapsi nende sensoorses arengus. Uurimisprotsessi ajal tegi ta koostööd nii terapeutide, lapsevanemate kui lastega, et leida sobivat disaini, mis annaks võimaluse arengupuudega lastel saavutada paremat keskendumisvõimet, vähendada ärevust ning aidata neil paremini ühiskonda integreeruda.

Kirke Päss

juhendaja aastatel 2017 – 2022

Kirke on arhitekt arhitektuuribüroos Molumba. Tal on arhitektuuri ja linnaplaneerimisalane magistrikraad, mille omandas äsja nii Eestis kui Taanis õppides. Kirke jaoks on arhitektuur viis, kuidas kogeda maailma. See pakub unikaalse vaatenurga ühiskonda puudutavate küsimuste mõistmiseks ja mõtestamiseks. Praktikad, töötoad ja võistlused erinevate büroode, rahvuste ning erialade esindajatega on näidanud talle kui avar ja samas tihedalt seotud on ruumiküsimustega tegelev valdkond. Arhitektuur puudutab meid kõiki.

Liis Uustal

juhendaja aastatel 2019 – 2021, lapsehoolduspuhkusel

Liis on arhitekt ja kaasasutaja arhitektuuribüroos MA. Varasemalt on ta töötanud büroos KOKO arhitektid. Erialase hariduse on Liis omandanud nii Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Eesti Kunstiakadeemias kui ka välismaal Brno Ülikoolis õppides. Arhitektuuri ja laiemalt elukeskkonna tutvustamine noortele annab võimaluse jagada oma vaimustust ruumi vastu ning õppida ja arendada seeläbi ka ennast.  Väljakutsed hoiavad meele virgana. Tegevarhitektina on Liisil endalgi vaja pidevalt sõnastada ruumimaailma eripärasid, mis aitavad jõuda äratundmisteni isiklikus arhitektuuriloomes. 

Madli Maruste

juhendaja aastatel 2019 – 2022

Madli on lōpetanud Tartu Ülikoolis semiootika- ja kulturoloogia teaduskonna keskendudes arhitektuurisemiootikale ning oli ka Goldsmithsi Londoni Ülikooli sotsioloogia doktorantuuris linna ja kogukonnauurigute keskuses. Ōpetamiskogemus pärineb vabatahtliku ōpetajana Palestiina Läänekaldalt, kus ta ōpetas Tubasi ja Jenini linnakestes pōhikooli ōpilastest tudengiteni ning samuti EKA Sisearhitektuuri teaduskonnast, kus ōpetas magistrante sotsiaalse ja poliitilise ruumi teemal. Ta on kirjutanud ümbritseva ruumi, arhitektuuri ja ühiskonna teemal paljudes väljaannetes. Madli meelest on olunine, et tānapäeva digitaliseerunud maailmas, ōpiksid lapsed ja noored märkama ümbritsevat keskkonda kasutades kōiki oma meeli.

Helis Heiter

juhendaja aastatel 2011 – 2013

Maria Pukk ja Ivar Lubjak

juhendajad aastatel 2015 – 2016

Elo Kiivet

juhendaja aastatel 2016 – 2017

Inke Brett Eek

juhendaja aastatel 2016 – 2018

Grete Veskiväli

juhendaja aastatel 2017 – 2018

Liina-Liis Pihu

juhendaja aastatel 2016 – 2017

Kärt Hollo

juhendaja aastal 2021

Maria Derlõš

Kooliruum’20 venekeelse osa koordineerija

Maria Derlõš on urbanist ja linnaaktivist. Linnalabori koosseisus praktiseerib ta kaasavat planeerimist, korraldab linnaretki ning viib läbi erinevaid linnauuringuid. MTÜ Lasnaidee ühenduse eestvedajana tegeleb Lasnamäel sealse linnaruumi uurimise ja väärtustamisega, katsetab erinevate linnaruumi sekkumiste ja kultuurisündmustega. Maria usub, et igal linnaruumil on omad võlud, mida tuleb osata märgata ning, et head ruumilahendused sünnivad koosloomes.