Õpetajad

Piret Anier

Arhitektuurikooli õppejuht ja Rae rühmade juhendaja
Piret on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitekti ja linnaplaneerijana, pidanud oma väikest arhitektuuribürood, täiendkoolitanud ennast 3 aastat Tartu Ülikoolis alternatiivpedagoogikas ning Tallinna ja Uppsala Ülikoolis jätkusuutliku arengu hariduses. Ta on Viljandis 5 aastat juhendanud arhitektuuriringi õpilastele. Terviklikkus, seosed ja koostöö on Pireti arvates olulised pidepunktid ruumiteemades orienteerumisel. Laste ja noortega koos maailma avastamine on põnev teekond, mis ärgitab detaile märkama hoopis teisest vaatnurgast. Arhitektuuris on ju kõike: loodust, tehnikat, tehnoloogiat, poeesiat, seadusi, inspiratsiooni ja ka kirjakunsti.

Liisi Vähi

Tallinna 1. rühma (1.-2. klass) juhendaja

Liisi on arhitektuurialast haridust omandanud nii Tallinna Tehnika Kõrgkoolis, Eesti Kunstiakadeemias kui ka Oslo Arhitektuuri ja Disainikoolis. Aja jooksul on õnnestunud töötada mitmes olulises arhitektuuribüroos ning väga erisuguste projektidega. Hetkel tegutseb Liisi oma väikses arhitektuuribüroos ja teeb rõõmuga väga vaheldusrikast tööd. See sisaldab mitmesuguseid arhitektuurikonkursse ja projekte koos erinevate partneritega. Lisaks juhendab ta Arhitektuurikooli õpilasi ning suunab nooremaid ja vanemaid arhitektuurisõpru ka mujal. Liisi huviorbiidis on olulisel kohal laste- ja noortekeskne avalik ruum ning küsimus, kuidas ka linnaruum saaks olla mänguruum nii väikesele kui suurele.

Jekaterina Zakilova

Tallinna 1. rühma (1.-2. klass) juhendaja

Jekaterina on omandanud sisearhitekti bakalaureusekraadi Eesti Kunstiakadeemias ja vahetusõpilasena on ta õppinud tuleviku disaini Viinis Die Angewandte ülikoolis. Ta on korraldanud ruumiteemalisi töötubasid erinevate disainifestivalide raames ning tegutseb aktiivselt ruumihariduse tutvustamisega ka koolides. Hetkel töötab ta vabakutselise sisearhitektina, EKA eelakadeemia juhendajana ja külastusgiidina Arhitektuurimuuseumis. Katja jaoks on oluline teadliku ja sotsiaalselt vastutustundliku disaini loomine, mille põhifookuses on inimese psühholoogia ja mugavustunne.

Henri Kopra

Tallinna 2. rühma (3.-4. klass) juhendaja

Henri on arhitektihariduse omandanud Inglismaal Nottinghami ja Cambridge’i ülikoolides ning töötab asutajana praksises Spatialist Studio. Tema huvisid iseloomustab enim arhitektuur permakultuuri põhimõtetel, mille kohaselt arhitekti ülesanne on alati olemasolevat keskkonda täiendada, parandada ja hallata vastavalt kõigi elusolendite vajadustele ja koha eripäradele. Arhitektuuri kui meediumi juures huvitab Henrit selle käegakatsutavus. Kui muud erialad õpetavad enda mõtteid väljendama peamiselt läbi sõnade, siis arhitektuur suunab kasutama visuaalseid ja kolmemõõtmelisi tööristu, mis tulevad kasuks igas eluvaldkonnas.

Üla Koppel

Tallinna 3. rühma (5.-6. klass) juhendaja

Üla on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri- ja linnaplaneerimise eriala, töötanud mitmes arhitektuuribüroos ja täiendanud ennast Räpina Aianduskoolis. Täna töötab ta maastikuarhitektina, sest inimese suhe loodusesse, keskkonda ja linnaruumi on teda arhitektuuri suurest paletist enim paelunud. Samas armastab ta uurida ka ruumi ja kunsti lõputut mängumaad, kujundades näitusi või kogedes ruumi läbi muusika ja fotograafia. Üla hindab arhitektuuri tihedat seotust erinevate valdkondadega ning võimalust maailmaga suhestuda 1:1 mõõtkavast kuni vähenduseni kümnetes tuhandetes. Üla leiab, et arhitektuuri õppimine avardab silmaringi ja suurendab teadmisi ümbritsevast maailmast.

Ra Martin Puhkan

Tallinna 3. (5.-6. klass) ja 5. rühma (9.-12. klass) juhendaja

Ra on Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna värskelt lõpetanud noor arhitekt. Ta töötab enda loodud arhitektuuribüroos Stuudio TÄNA. Arhitektuuri juures paeluvad Rad kõige enam sotsiaalsed aspektid ja küsimused kellele ning milleks me üldse disainime. Ta arvab, et kui keskenduda kohaliku elaniku vajadustele, kes kõige tõenäolisemalt ruumi kasutama hakkab, ei saa lõppdisainiga alt minna. Ra on õppinud ühe semestri ka Taanis Aarhuse arhitetuurikoolis. Büroopraktika sooritas ta kollektiivis KUU arhitektid, kellega koostöö jätkub osaliselt tänagi. Õpetamisega on Ra varem kokku puutunud EKA avatud akadeemias. Maailma püüab Ra vaadata läbi huumori prisma, sest seda pole kunagi liiga palju.

Ann Kristiin Entson

Tallinna 4. rühma (7.-8. klass) juhendaja

Ann Kristiin on Eesti Kunstiakadeemia lõpetanud arhitekt ja linnaplaneerija. Oma õpingute jooksul on ta teadmisi omandanud ka Taanis ning töötanud erinevates arhitektuuribüroodes. Hetkel töötab ta Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome osakonnas arhitektina ning tegutseb peamiselt avaliku ruumi visioonide ning taktikaliste sekkumiste väljatöötamisega. Enim naudib Ann Kristiin arhitektuuri juures eriala vaheldusrikkust, huvitudes ise nii kogukonnaprojektidest, materjalikatsetustest kui muinsuskaitsest.

Õpetamiskogemuse on Ann Kristiin omandanud EKA eelakadeemia juhendajana ning mitmete noortele suunatud arhitektuuritöötubade läbiviijana.

Siim Tanel Tõnisson

Tallinna 5. rühma (9.-12. klass) juhendaja

Siim on EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise hiljuti lõpetanud noor arhitekt. Välisõpingud Budapestis ning praktika Tallinnas ja Veneetsias on avanud talle ruumi mitmekülgsust ja käsitlemise erinevaid tahke, kuid samas suunanud märkama sarnaseid jooni inimestes. Arhitektuuri juures peab ta kõige võluvamaks võimalust tegutseda erinevates skaalades ja keskkondades, leida nendevahelisi seoseid ja avastada, kuidas ruum on kujunenud just selliseks nagu ta parasjagu on. Nii ruumi uurides ei hakka kunagi kuskil igav. Siim on töötanud Eesti Kunstimuuseumis pedagoogina ning õpetanud põhikoolis ajalugu, püüdes alati näha inimest, kunsti ja arhitektuuri suuremas pildis.

Kerli Irbo

Tartu 1. ja 2. rühma juhendaja

Kerli on maastikuarhitekt, kunstnik ja disainer, kelle jaoks ruumi loomisel on kõige olulisem tegutsemine loodusega kooskõlas, selle mitmekesisust arvestades ja toetades. Ta leiab, et kõik mida kogeme ning maailmalt tagasi saame, on vahetult mõjutatud meie olemisest ja tegevustest.  Ruumiloomes innustab  teda inimmõõtmelise ruumi loomine, mäng ja mängulisuse ärgitamine, permakultuur, looduslike materjalide kasutamine, installatsioonide ja ajutiste lahenduste loomine. Linnaruumi on ta kujundanud ligi kümme aastat ettevõttes TajuRuum.

Kristin Leis

Tartu 2. rühma juhendaja

Kristin on lõpetanud Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri eriala. Õpingute käigus osales ta erinevatel  rahvusvahelistel kursustel ja töötubades. Ta on töötanud Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnas linnakujunduse vanemspetsialistina. Hetkel on ta Tartu Linnavalitsuse ruumiloome osakonnas maastikuarhitekti rollis.

Ruumiloome juures peab Kristin tähtsaks pigem taktikalist kasinust ning küsib enne, kas luua või mitte luua. Aga kui luua, siis juba koos. Arhitektuuri ja maastikuarhitektuuri juures peab Kristin oluliseks kaasamist ning imetleb kuidas eri valdkondade esindajad suudavad koos töötades luua ruumi, mis koondab meeldivasse keskkonda erineva taustaga inimesed.Epp Vahtramäe

Eesti Kunstiakadeemia õpetajate kursuse juhendaja

Epp on õppinud arhitektuuri ja linnakorraldust ja töötab arhitektuuribüroos Apex arhitektina. Alates 2011. aastast on Epp seotud Linnalaboriga, kus ta tegeleb peamiselt ruumiharidusega seotud projektidega aga ka ruumikavadega. Epp peab oluliseks noorte ruumiteadlikkuse tõstmist ja osaleb seetõttu koolinoorte arhitektuurikonkursi korraldamises. Varasemalt noortegruppide juhendamiselt on ta edasi liikunud täiskasvanute huviharidusele. Selles võlub teda võimalus tutvustada meid igapäevaselt ümbritsevat ruumi uute külgede alt.

Kadri Klementi

Arhitektuurikooli juhataja
MTÜ Ruumiharidus juhatuse liige
Eesti Kunstiakadeemia õpetajate kursuse juhendaja

Kadri on arhitekt arhitektuuribüroos b210 ja Arhitektuurikooli üks asutajatest. Kadrile meeldib, et arhitektuur ja ruum on alati ja kõikjal meiega, ükskõik, millega me parasjagu tegeleme või millist teemat uurime. Põnev on märgata, kuidas inimesed ruumi mõjutavad ja kuidas ruum inimesi mõjutab. Kadri väärtustab arhitektuuri kui kultuurivaldkonna mitmekesisust: võimalusi projekteerida nii avalikke hooneid kui kodusid, välja mõelda ja ehitada installatsioone, kujundada näituseid, korraldada sündmuseid, koostada õppematerjale, kirjutada, toimetada, pildistada, õpetada.

Katrin Koov

MTÜ Ruumiharidus juhatuse liige
Eesti Kunstiakadeemia õpetajate kursuse juhendaja
Katrin on arhitekt, kellele meeldib ruumi uurida mitmel erineval moel: projekteerides ja kirjutades, õpetades ja näitusi tehes, jalutades, lugedes, matkates ja joonistades. Katrin on töötanud arhitektuuribüroos KAVAKAVA, kus tema osalusel on valminud mitmeid maju ja linnakujundusi. Praegu töötab büroos nimega b210, kus tegeleb palju koolikeskkondade analüüsimisega. Katrin korraldab Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonnas maastikuarhitektuuriõpet ning juhendab magistrante. Ta on olnud arhitektuuriajakirja MAJA peatoimetaja ja Eesti Arhitektide Liidu president.Kaire Nõmm

MTÜ Ruumiharidus juhatuse liige

Kaire on arhitekt ja Arhitektuurikooli üks asutajatest ning viimased kümme aastat olnud ka kooli juhatajaks. Erialase kogemuse omandas ta arhitektuuribüroodest COO Arhitektid ja KAVAKAVA. Era- ja äriprojektide kõrval on Kaire projekteerinud nii kultuuri-, haridus- kui spordiehitisi. Huvist ümbritseva ruumi ja selles avanevate võimaluste parandamise vastu on ta töötanud ka oma koduvalla valitsuses ehitusnõunikuna ning on tänase Hiiumaa valla arhitekt. Arhitektitöö kõrval peab Kaire oluliseks ja põnevaks tööd laste ja noortega. Ta usub, et juba lähitulevikus on suurem osa inimestest oluliselt ruumiteadlikumad ja ruum meie ümber muutub aina nauditavamaks.