Õpetajad

Kaire Nõmm

7- ja 8-aastaste rühma juhendaja ja Arhitektuurikooli juhataja

Kaire on arhitekt ja Arhitektuurikooli üks asutajatest. Erialase kogemuse omandas ta arhitektuuribüroodest COO Arhitektid ja KAVAKAVA. Era- ja äriprojektide kõrval on Kaire projekteerinud nii kultuuri-, haridus- kui spordiehitisi. Huvist ümbritseva ruumi ja selles avanevate võimaluste parandamise vastu on ta töötanud ka oma koduvalla valitsuses ehitusnõunikuna. Arhitektitöö kõrval peab Kaire oluliseks ja põnevaks tööd laste ja noortega. Ta usub, et juba lähitulevikus on suurem osa inimestest oluliselt ruumiteadlikumad ja ruum meie ümber muutub aina nauditavamaks.

Kadri Klementi

9- ja 10-aastaste rühma juhendaja (lapsepuhkusel)

Kadri on arhitekt arhitektuuribüroos b210 ja Arhitektuurikooli üks asutajatest. Kadrile meeldib, et arhitektuur ja ruum on alati ja kõikjal meiega, ükskõik, millega me parasjagu tegeleme või millist teemat uurime. Põnev on märgata, kuidas inimesed ruumi mõjutavad ja kuidas ruum inimesi mõjutab. Kadri väärtustab arhitektuuri kui kultuurivaldkonna mitmekesisust: võimalusi projekteerida nii avalikke hooneid kui kodusid, välja mõelda ja ehitada installatsioone, kujundada näituseid, korraldada sündmuseid, koostada õppematerjale, kirjutada, toimetada, pildistada, õpetada.

Kirke Päss

9- ja 10-aastaste rühma juhendaja

Kirke on arhitekt arhitektuuribüroos Kontekst. Tal on arhitektuuri ja linnaplaneerimisalane magistrikraad, mille omandas äsja nii Eestis kui Taanis õppides. Kirke jaoks on arhitektuur viis, kuidas kogeda maailma. See pakub unikaalse vaatenurga ühiskonda puudutavate küsimuste mõistmiseks ja mõtestamiseks. Praktikad, töötoad ja võistlused erinevate büroode, rahvuste ning erialade esindajatega on näidanud talle kui avar ja samas tihedalt seotud on ruumiküsimustega tegelev valdkond. Arhitektuur puudutab meid kõiki.

Katrin Koov

11- ja 12-aastaste rühma juhendaja

Katrin on arhitekt, kellele meeldib ruumi uurida ja sellega tegeleda mitmel erineval moel: projekteerides ja kirjutades, õpetades ja näitusi tehes, jalutades, joostes, matkates ja joonistades. Katrin on pikemalt töötanud arhitektuuribüroos KAVAKAVA, kus tema osalusel on valminud mitmeid maju ja linnakujundusi. Katrin korraldab Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonnas maastikuarhitektuuriõpet ning juhendab magistrante. 2016. aasta kevadel valiti Katrin Eesti Arhitektide Liidu presidendiks, kus tal tuleb lahendada nii ühiskondlikke ruumiküsimusi kui ka aidata arhitektidel oma igapäevatööd paremini korraldada.

Epp Vahtramäe

13- kuni 15-aastaste rühma juhendaja

Epp on õppinud arhitektuuri ja linnakorraldust ja töötab arhitektuuribüroos Apex arhitektina. Alates 2011. aastast on Epp seotud Linnalaboriga, kus ta tegeleb peamiselt ruumiharidusega seotud projektidega aga ka ruumikavadega. Epp peab oluliseks noorte ruumiteadlikkuse tõstmist ja osaleb seetõttu koolinoorte arhitektuurikonkursi korraldamises.

Grete Veskiväli

16- kuni 19-aastaste rühma juhendaja

Grete on õppinud sisearhitektuuri ja maastikuarhitektuuri Eesti Kunstiakadeemias, täiendanud end Edinburgh’s, Viinis ja Amsterdamis. Ta töötab arhitektuuribüroos Kauss ning on väikse arhitektuuri- ja maastikustuudio Punktiir kaasasutaja. Grete on ka mitme ruumiinstallatsiooni autor. Tema lemmikteemad on valgus ja linnamaastik. Gretet huvitab (linna)ruumi dünaamilisus ja viisid, kuidas me seda kogeme. Talle meeldib mõelda, et (linna)maastiku ja inimkeha vahel on tihedad seosed, mis aitavad liikujal ruumi isiklikumalt näha ja avastada.

Liisi Vähi

16- kuni 19-aastaste rühma juhendaja

Liisi on arhitektuurialast haridust omandanud nii Tallinna Tehnika Kõrgkoolis, Eesti Kunstiakadeemias kui ka Oslo Arhitektuuri ja Disainikoolis. Aja jooksul on õnnestunund töötada mitmes olulises arhitektuuribüroos ning väga erisuguste projektidega. Hetkel tegutseb Liisi vabakutselise arhitektina ja teeb rõõmuga väga vaheldusrikast tööd. See sisaldab mitmesuguseid arhitektuurikonkursse ja projekte koos erinevate partneritega. Projektide kõrval juhendab ta Arhitektuurikooli vanema rühma õpilasi ning suunab nooremaid ja vanemaid arhitektuurisõpru ka mujal. Liisi huviorbiidis on olulisel kohal laste- ja noortekeskne avalik ruum ning küsimus, kuidas ka linnaruum saaks olla mänguruum nii väikesele kui suurele.

Inke-Brett Eek

Tartu harukooli juhendaja

Inke-Brett on arhitekt, kes on Arhitektuurikoolis osalenud ka õpilasena! Enne arhitektuuriõpingute lõppu EKAs, tegi ta kõrvalepõike Prantsusmaale Strasbourgi, kus õppis ühe semestri vahetusüliõpilasena, keskendudes vahelduseks hoopis teisele ruumierialale – lavakujundusele. Inke-Brett peabki väärtuslikuks seda, et arhitektuur hõlmab erinevaid valdkondi ja huvisid ning sellega tegeledes peab kõiksugu maailmu tundma.

Urmo Mets

Tartu harukooli juhendaja

Endalegi üllatuseks on Urmo tervelt pool oma elust arhitektuuriga tegelenud. Lisaks ruumile on ta tegev olnund loovkirjutamise, muusika ja kunsti vallas. Põnevaks kisuvadki asjad siis, kui arhitektuur õnnestub kokku viia mõnega eelmainituist. Näiteks kirjutas ta raamatu „Võimalikud majad“, mis kõneleb kirjamärkide abil ruumis elamise pöörasusest. Urmo ei saa kunagi päris suureks, sest suures nahas laps olla on veel lõbusam. Urmo arvab, et lapsi ei tohi alahinnata!