Hei!

Tule näitusele! Arhitektuurikooli õpilaste maketinäitus ‘‘Meie ruumid‘‘ on avatud 10. mai – 2. juuni 2024 Solarise keskuses Tallinnas. Eriti külluslikuks kogemuseks külasta ka Arhitektuurimuuseumi hariduslikku ekspositsiooni “Uuri ruumi!” igas vanuses ruumihuvilistele.

 

Vaata saadet! Noortele suunatud saatesarja “Arhitektuurime” saab vaadata Jupiterist.

 

Tule tundi! Huvitundi registreerumine on avatud, klõpsa lehe ülaserval asuval nupul REGISTREERU. Tunnid toimuvad Tallinnas, Tartus ja Rae vallas.

 

Paku valikainet! Kui Sa oled õpetaja, õppejuht või koolipidaja, paku oma gümnasistidele valikainet “Arhitektuur kui elukeskkond”. Oleme selleks koostanud põhjaliku õpetajaraamatu, mis selgitab kursuse teemasid ja sisaldab põnevaid ülesandeid. 2023/2024 õppeaastal pakkus valikainet 20 kooli üle Eesti.

 

2023/2024 õppeaasta lühikokkuvõte:

Lõppeval õppeaastal viisime ellu oma kauaaegse unistuse ja saime koostöös ERRiga valmis noortele suunatud arhitektuurisaadete sarja “Arhitektuurime”, mis selgitab elukeskkonda ja selle loomist.

Iga-aastase õpilastööde näituse teema oli seekord “Meie ruumid”, millega juhtisime tähelepanu laste ja noorte alaesindatusele ruumiotsuste tegemisel.

Kõigile huvilistele avatud ruumihariduslikud töötoad toimusid Narvas (koostööpartner NART) ja Tartus (Arhitektuurikeskus / Open House). Arhitektuurikooli õpilaste ja vabatahtlike abil valmis avalik installatsioon Tartu jõululinnas.

Õpetajaid koolitasime Eesti Kunstiakadeemias, Võrumaa Arenduskeskuses ja Viljandi Kultuuriakadeemias. Ametnikke koolitasime Tallinna linnavalitsuses (koostööpartner Tallinna Strateegiakeskus).

Arhitektuurikooli juhtimise võttis pikaaegselt juhatajalt Kaire Nõmmelt üle Kadri Klementi, kes on üks Arhitektuurikooli asutajatest.

 

Arhitektuurikooli plaanid 2024/2024 õppeaastaks:

MTÜ Ruumiharidus asub oma kuvandit ajakohastama ja tutvustama end ruumihariduse kompetentsikeskusena. 14 aastat laste, noorte, õpetajate, ametnike jt erihariduseta täiskasvanute koolitamist elukeskkonna ja linnaruumi teemadel on koondunud rikkalikuks kogemustepagasiks, mille toel saame pakkuda oma ekspertteadmisi ja -oskuseid nii riigile, kohalikele omavalitsustele, haridusasutustele kui kogukondadele.

Kultuuriministeeriumi toetusel asume uuendama valikainet “Arhitektuur kui elukeskkond” ja loovtööprojekti “Kooliruum”.

Täiendame saatesarja “Arhitektuurime” üldhariduskoolidele suunatud ja Arhitektuurikooli kodulehelt kättesaadavate ülesannetega ning levitame infot koolides.

Jätkame huviõppe pakkumisega samas mahus. Alustame Arhitektuurikooli õppekava uuendamist / kaasajastamist.

Jätkame kõigile huvilistele avatud ruumihariduslike töötubade pakkumisega ning õpetajate ja ametnike koolitamisega.

Uurime koostöövõimalusi Rahvusraamatukoguga, kes on selleks huvi avaldanud.

Võtame sihiks uue kodulehe ja huvikooli halduse süsteemi loomise, mis võimaldaks märkimisväärses ulatuses optimeerida õppejuhi ja juhataja töömahtu.

Oleme taotlenud KÜSKilt toetust Arhitektuurikooli Lõuna-Eesti piirkonna arenguhüppeks.

Keskendume oma organisatsiooni jätkusuutlikkusele ― et meie kokkuhoidva ruumihariduse edendajate kogukonna innukus säiliks ja võimekus areneks.

Tegeleme ka organisatsiooni keskkonnajalajälje analüüsimisega ning uurime võimalusi, kuidas oma igapäevas tegutseda keskkonnasõbralikumalt.

 

Arhitektuurikool pakub aastast 2011 lastele ja noortele vanuses 7-19 võimalust loovalt ja mänguliselt uurida ruumi ning välja mõelda elukeskkondi.

Arutame!

Räägime sellest, milline on meie elukeskkond ja mida me seal teeme. Õpime märkama, uurima, teistega arvestama, looma. Mõnikord on meie arutelud filosoofilised mõtisklused, teinekord lausa pinevad väitlused. Õpime argumenteerima, kuulama, iseseisvalt ja kriitiliselt mõtlema.

Ehitame!

Unistame mõnusast elukeskkonnast, loome ise visioone ja ehitame maketid nende selgitamiseks. Visandame, meisterdame, katsetame, mõnikord ehitame päriselt ka. Harjutame käelisi oskuseid, eksperimenteerimisjulgust ja visuaalset kirjaoskust (skeemide tegemist).

Uurime!

Valminud ideed vaatame veel kord üle. Kas loodud ruum arvestab teistega ka? Kas see on säästlik ja kestlik? Kuidas inimesed seda kasutama hakkaksid ja kuidas mõjutab see nende elu ja harjumusi? Teinekord küsime neid küsimusi juba valmis linnaruumi kohta.

 

Tule tundi! Klõpsa lehe ülaserval asuval nupul REGISTREERU.

 

MTÜ Ruumiharidus eesmärk on edendada ühiskonna ruumiteadlikkust, et elukeskkonna ruumiline areng oleks tervislik ja kestlik. MTÜ Ruumiharidus pakub Arhitektuurikooli näol arhitektuuri huviharidust lastele ja noortele, edendab linnaruumi ja elukeskkonna alusteadmiste õpetamist üldhariduskoolides ja pakub ruumiharidust kogukondadele.