Arhitektuurikool x Kureeritud elurikkus koostöös sündivasse Tartu onnilaagrisse registreerumiseks suundu SIIA. Kommentaaride lahtrisse jäta soovi korral märge oma toitumiserisuste kohta. Kohtume Tartu Keskpargis! 8.-9. augustil 2024 15-aastased ja vanemad, 10.-11. augustil 11- kuni 15-aastased. Osalustasu 40 eurot. Täpsem info saabub registreerunutele 5. augustil meili teel.

 

Sügisestesse tundidesse registreerumiseks vajuta SIIA. Registreerumisel lisab süsteem sind soovijate nimekirja ning saadab sulle lepingu. Kui rühm on täis, lisab süsteem sind ootejärjekorda. Koha rühmas saame tagada neile, kes on allkirjastanud lepingu ja maksnud õppetasu.

 

Hei! Mõtled, mida suvel teha?
Mine õue! Võta kaasa Arhitektuurikooli hea ruumi bingo ja selgita välja, kas ruum sinu ümber on juba päris hea või võiks veel parem olla. Kindlasti tuleb sul kohapeal mõni mõte, kuidas saaks veel mõnusama elukeskkonna! Tee visand, makett või meie poolest kas või luuletus ja postita see märksõnaga #Arhitektuurikool
Uuri ruumi! Külasta Arhitektuurimuuseumi hariduslikku ekspositsiooni “Uuri ruumi!” igas vanuses ruumihuvilistele. Muuseum on avatud T-P 11-18.
Vaata saadet! Noortele suunatud saatesarja “Arhitektuurime” saab vaadata Jupiterist.
Tule tundi! Huvitundi registreerumine on avatud, klõpsa nupul REGISTREERU. Tunnid toimuvad Tallinnas, Tartus ja Rae vallas.
Paku valikainet! Kui Sa oled õpetaja, õppejuht või koolipidaja, paku oma gümnasistidele valikainet “Arhitektuur kui elukeskkond”. Oleme selleks koostanud põhjaliku õpetajaraamatu, mis selgitab kursuse teemasid ja sisaldab põnevaid ülesandeid. 2023/2024 õppeaastal pakkus valikainet 20 kooli üle Eesti.
Arhitektuurikool pakub aastast 2011 lastele ja noortele vanuses 7-19 võimalust loovalt ja mänguliselt uurida ruumi ning välja mõelda elukeskkondi.
Arutame!
Räägime sellest, milline on meie elukeskkond ja mida me seal teeme. Õpime märkama, uurima, teistega arvestama, looma. Mõnikord on meie arutelud filosoofilised mõtisklused, teinekord lausa pinevad väitlused. Õpime argumenteerima, kuulama, iseseisvalt ja kriitiliselt mõtlema.
Ehitame!
Unistame mõnusast elukeskkonnast, loome ise visioone ja ehitame maketid nende selgitamiseks. Visandame, meisterdame, katsetame, mõnikord ehitame päriselt ka. Harjutame käelisi oskuseid, eksperimenteerimisjulgust ja visuaalset kirjaoskust.
Uurime!
Valminud ideed vaatame veel kord üle. Kas loodud ruum arvestab teistega ka? Kas see on säästlik ja kestlik? Kuidas inimesed seda kasutama hakkaksid ja kuidas mõjutab see nende elu ja harjumusi? Teinekord küsime neid küsimusi juba valmis linnaruumi kohta.
2023/2024 õppeaasta lühikokkuvõte
> Lõppeval õppeaastal viisime ellu oma kauaaegse unistuse ja saime koostöös ERRiga valmis noortele suunatud arhitektuurisaadete sarja “Arhitektuurime”, mis selgitab elukeskkonda ja selle loomist.
> Iga-aastase õpilastööde näituse teema oli seekord “Meie ruumid”, millega juhtisime tähelepanu laste ja noorte alaesindatusele ruumiotsuste tegemisel.
> Kõigile huvilistele avatud ruumihariduslikud töötoad toimusid Narvas (koostööpartner NART) ja Tartus (Arhitektuurikeskus / Open House). Arhitektuurikooli õpilaste ja vabatahtlike abil valmis avalik installatsioon Tartu jõululinnas.
> Õpetajaid koolitasime Eesti Kunstiakadeemias, Võrumaa Arenduskeskuses ja Viljandi Kultuuriakadeemias. Ametnikke koolitasime Tallinna linnavalitsuses (koostööpartner Tallinna Strateegiakeskus).
> Arhitektuurikooli juhtimise võttis pikaaegselt juhatajalt Kaire Nõmmelt üle Kadri Klementi, kes on üks Arhitektuurikooli asutajatest.
Arhitektuurikooli plaanid 2024/2024 õppeaastaks
> MTÜ Ruumiharidus asub oma kuvandit ajakohastama ja tutvustama end ruumihariduse kompetentsikeskusena. 14 aastat laste, noorte, õpetajate, ametnike jt erihariduseta täiskasvanute koolitamist elukeskkonna ja linnaruumi teemadel on koondunud rikkalikuks kogemustepagasiks, mille toel saame pakkuda oma ekspertteadmisi ja -oskuseid nii riigile, kohalikele omavalitsustele, haridusasutustele kui kogukondadele.
> Et Arhitektuurikooli kui organisatsiooni edusammudega sammu pidada, arendame ka iseennast. Arhitektuurikooli juhataja Kadri Klementi valiti Kultuuriministeeriumi ja Invicta koostööl elluviidavasse arenguprogrammi Kultuuriliider 2024. Arenguprogrammis osalevad kultuurivaldkonna tipp- ja keskastmejuhid ning programm toetab juhtide isikliku, meeskondliku ja organisatsiooni arengu eesmärkide saavutamist.
> Kultuuriministeeriumi toetusel asume uuendama valikainet “Arhitektuur kui elukeskkond” ja loovtööprojekti “Kooliruum”.
> Täiendame saatesarja “Arhitektuurime” üldhariduskoolidele suunatud ja Arhitektuurikooli kodulehelt kättesaadavate ülesannetega ning levitame infot koolides.
> Jätkame huviõppe pakkumisega samas mahus. Alustame Arhitektuurikooli õppekava uuendamist / kaasajastamist.
> Jätkame kõigile huvilistele avatud ruumihariduslike töötubade pakkumisega ning õpetajate ja ametnike koolitamisega.
> Uurime koostöövõimalusi Rahvusraamatukoguga, kes on selleks huvi avaldanud.
> Võtame sihiks uue kodulehe ja huvikooli halduse süsteemi loomise, mis võimaldaks märkimisväärses ulatuses optimeerida õppejuhi ja juhataja töömahtu.
> Keskendume oma organisatsiooni jätkusuutlikkusele ― et meie kokkuhoidva ruumihariduse edendajate kogukonna innukus säiliks ja võimekus areneks.
> Tegeleme ka organisatsiooni keskkonnajalajälje analüüsimisega ning uurime võimalusi, kuidas oma igapäevas tegutseda keskkonnasõbralikumalt.
MTÜ Ruumiharidus eesmärk on edendada ühiskonna ruumiteadlikkust, et elukeskkonna ruumiline areng oleks tervislik ja kestlik. MTÜ Ruumiharidus pakub Arhitektuurikooli näol arhitektuuri huviharidust lastele ja noortele, edendab linnaruumi ja elukeskkonna alusteadmiste õpetamist üldhariduskoolides ja pakub ruumiharidust kogukondadele.