Õpetajad

Kadri Klementi

Arhitektuurikooli juhataja

Kadri on arhitekt arhitektuuribüroos b210 ja Arhitektuurikooli üks asutajatest. Kadrile meeldib, et arhitektuur ja ruum on alati ja kõikjal meiega, ükskõik, millega me parasjagu tegeleme või millist teemat uurime. Põnev on märgata, kuidas inimesed ruumi mõjutavad ja kuidas ruum inimesi mõjutab. Kadri väärtustab arhitektuuri kui kultuurivaldkonna mitmekesisust: võimalusi projekteerida nii avalikke hooneid kui kodusid, välja mõelda ja ehitada installatsioone, kujundada näituseid, korraldada sündmuseid, koostada õppematerjale, kirjutada, toimetada, pildistada, õpetada.

Liisi Vähi

7- kuni 8-aastaste rühma juhendaja

Liisi on arhitektuurialast haridust omandanud nii Tallinna Tehnika Kõrgkoolis, Eesti Kunstiakadeemias kui ka Oslo Arhitektuuri ja Disainikoolis. Aja jooksul on õnnestunud töötada mitmes olulises arhitektuuribüroos ning väga erisuguste projektidega. Hetkel tegutseb Liisi oma väikses arhitektuuribüroos ja teeb rõõmuga väga vaheldusrikast tööd. See sisaldab mitmesuguseid arhitektuurikonkursse ja projekte koos erinevate partneritega. Lisaks juhendab ta Arhitektuurikooli õpilasi ning suunab nooremaid ja vanemaid arhitektuurisõpru ka mujal. Liisi huviorbiidis on olulisel kohal laste- ja noortekeskne avalik ruum ning küsimus, kuidas ka linnaruum saaks olla mänguruum nii väikesele kui suurele.

Jekaterina Zakilova

7- kuni 8-aastaste rühma juhendaja

Jekaterina on omandanud sisearhitekti bakalaureusekraadi Eesti Kunstiakadeemias ja vahetusõpilasena on ta õppinud tuleviku disaini Viinis Die Angewandte ülikoolis. Ta on korraldanud ruumiteemalisi töötubasid erinevate disainifestivalide raames ning tegutseb aktiivselt ruumihariduse tutvustamisega ka koolides. Hetkel töötab ta vabakutselise sisearhitektina, EKA eelakadeemia juhendajana ja külastusgiidina Arhitektuurimuuseumis. Katja jaoks on oluline teadliku ja sotsiaalselt vastutustundliku disaini loomine, mille põhifookuses on inimese psühholoogia ja mugavustunne.

Linda Li Arro

9- kuni 10-aastaste rühma juhendaja

Linda jaoks on arhitektuuris oluline selle suur mõju keskkonnale. Ta leiab, et hea ruum meie ümber saab luua armsaid hetki ja toetada meid, kuid samas on ehitamisel ja eluviisil suur mõju looduskeskkonnale ning seda tuleb tõsiselt võtta. Ruumilise keskkonna jälgimine ja loomine on teda paelunud algklassidest saati. Ruumi analüüsimine, mõtestamine ja ettekujutamine pakub talle meelerahu ja rõõmu. Lindale meeldib unistada aina paremast maailmast ja ta leiab, et arhitektuuri abil saab ta oma unistusi ellu viia.
Arhitekti teekonda alustas ta arhitektuuri huvikoolis 14 aastaselt. Jätkusid õpingud EKAs, TTÜs ja Shotimaal Robert Grodoni ülikoolis. Täna töötab Linda arhitektuuribüroos Kadarik Tüür Arhitektid ja toimetab kursusekaaslastega koos loodud LARStuudios. Lisaks arhitektuuri uurimisele on tal kogemus tantsuvaldkonnas tantsija ja tantsuõpetajana.

 

Üla Koppel

11- kuni 12-aastaste rühma juhendaja

Üla on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri- ja linnaplaneerimise eriala, töötanud mitmes arhitektuuribüroos ja täiendanud ennast Räpina Aianduskoolis. Täna töötab ta maastikuarhitektina, sest inimese suhe loodusesse, keskkonda ja linnaruumi on teda arhitektuuri suurest paletist enim paelunud. Samas armastab ta uurida ka ruumi ja kunsti lõputut mängumaad, kujundades näitusi või kogedes ruumi läbi muusika ja fotograafia. Üla hindab arhitektuuri tihedat seotust erinevate valdkondadega ning võimalust maailmaga suhestuda 1:1 mõõtkavast kuni vähenduseni kümnetes tuhandetes. Üla leiab, et arhitektuuri õppimine avardab silmaringi ja suurendab teadmisi ümbritsevast maailmast.

Ann Kristiin Entson

13- kuni 14-aastaste rühma juhendaja

Ann Kristiin on Eesti Kunstiakadeemia lõpetanud arhitekt ja linnaplaneerija. Oma õpingute jooksul on ta teadmisi omandanud ka Taanis ning töötanud erinevates arhitektuuribüroodes. Hetkel töötab ta Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome osakonnas arhitektina ning tegutseb peamiselt avaliku ruumi visioonide ning taktikaliste sekkumiste väljatöötamisega. Enim naudib Ann Kristiin arhitektuuri juures eriala vaheldusrikkust, huvitudes ise nii kogukonnaprojektidest, materjalikatsetustest kui muinsuskaitsest.

Õpetamiskogemuse on Ann Kristiin omandanud EKA eelakadeemia juhendajana ning mitmete noortele suunatud arhitektuuritöötubade läbiviijana.

Ra Martin Puhkan

15- kuni 19-aastaste rühma juhendaja

Ra on Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna värskelt lõpetanud noor arhitekt. Ta töötab enda loodud arhitektuuribüroos Stuudio TÄNA. Arhitektuuri juures paeluvad Rad kõige enam sotsiaalsed aspektid ja küsimused kellele ning milleks me üldse disainime. Ta arvab, et kui keskenduda kohaliku elaniku vajadustele, kes kõige tõenäolisemalt ruumi kasutama hakkab, ei saa lõppdisainiga alt minna. Ra on õppinud ühe semestri ka Taanis Aarhuse arhitetuurikoolis. Büroopraktika sooritas ta kollektiivis KUU arhitektid, kellega koostöö jätkub osaliselt tänagi. Õpetamisega on Ra varem kokku puutunud EKA avatud akadeemias. Maailma püüab Ra vaadata läbi huumori prisma, sest seda pole kunagi liiga palju.

Siim Tanel Tõnisson

15- kuni 19-aastaste rühma juhendaja

Siim on EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise hiljuti lõpetanud noor arhitekt. Välisõpingud Budapestis ning praktika Tallinnas ja Veneetsias on avanud talle ruumi mitmekülgsust ja käsitlemise erinevaid tahke, kuid samas suunanud märkama sarnaseid jooni inimestes. Arhitektuuri juures peab ta kõige võluvamaks võimalust tegutseda erinevates skaalades ja keskkondades, leida nendevahelisi seoseid ja avastada, kuidas ruum on kujunenud just selliseks nagu ta parasjagu on. Nii ruumi uurides ei hakka kunagi kuskil igav. Siim on töötanud Eesti Kunstimuuseumis pedagoogina ning õpetanud põhikoolis ajalugu, püüdes alati näha inimest, kunsti ja arhitektuuri suuremas pildis.

Kerli Irbo

Tartu harukooli koordinaator ja rühmade juhendaja

Kerli on maastikuarhitekt, kunstnik ja disainer, kelle jaoks ruumi loomisel on kõige olulisem tegutsemine loodusega kooskõlas, selle mitmekesisust arvestades ja toetades. Ta leiab, et kõik mida kogeme ning maailmalt tagasi saame, on vahetult mõjutatud meie olemisest ja tegevustest.  Ruumiloomes innustab  teda inimmõõtmelise ruumi loomine, mäng ja mängulisuse ärgitamine, permakultuur, looduslike materjalide kasutamine, installatsioonide ja ajutiste lahenduste loomine. Linnaruumi on ta kujundanud ligi kümme aastat ettevõttes TajuRuum.

Kristin Leis

Tartu harukooli rühmade juhandaja

Kristin on lõpetanud Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri eriala. Õpingute käigus osales ta erinevatel  rahvusvahelistel kursustel ja töötubades. Ta on töötanud Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnas linnakujunduse vanemspetsialistina. Hetkel on ta Tartu Linnavalitsuse ruumiloome osakonnas maastikuarhitekti rollis.

Ruumiloome juures peab Kristin tähtsaks pigem taktikalist kasinust ning küsib enne, kas luua või mitte luua. Aga kui luua, siis juba koos. Arhitektuuri ja maastikuarhitektuuri juures peab Kristin oluliseks kaasamist ning imetleb kuidas eri valdkondade esindajad suudavad koos töötades luua ruumi, mis koondab meeldivasse keskkonda erineva taustaga inimesed.Piret Anier

Rae harukooli koordinaator ning rühmade juhendaja
Piret on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitekti ja linnaplaneerijana, pidanud oma väikest arhitektuuribürood, täiendkoolitanud ennast 3 aastat Tartu Ülikoolis alternatiivpedagoogikas ning Tallinna ja Uppsala Ülikoolis jätkusuutliku arengu hariduses. Ta on Viljandis 5 aastat juhendanud arhitektuuriringi õpilastele. Terviklikkus, seosed ja koostöö on Pireti arvates olulised pidepunktid ruumiteemades orienteerumisel. Laste ja noortega koos maailma avastamine on põnev teekond, mis ärgitab detaile märkama hoopis teisest vaatnurgast. Arhitektuuris on ju kõike: loodust, tehnikat, tehnoloogiat, poeesiat, seadusi, inspiratsiooni ja ka kirjakunsti.

Epp Vahtramäe

täiskasvanute rühma juhendaja

Epp on õppinud arhitektuuri ja linnakorraldust ja töötab arhitektuuribüroos Apex arhitektina. Alates 2011. aastast on Epp seotud Linnalaboriga, kus ta tegeleb peamiselt ruumiharidusega seotud projektidega aga ka ruumikavadega. Epp peab oluliseks noorte ruumiteadlikkuse tõstmist ja osaleb seetõttu koolinoorte arhitektuurikonkursi korraldamises. Varasemalt noortegruppide juhendamiselt on ta edasi liikunud täiskasvanute huviharidusele. Selles võlub teda võimalus tutvustada meid igapäevaselt ümbritsevat ruumi uute külgede alt.

Katrin Koov

Asendusõpetaja ja täiskasvanute rühma juhendaja

Katrin on arhitekt, kellele meeldib ruumi uurida mitmel erineval moel: projekteerides ja kirjutades, õpetades ja näitusi tehes, jalutades, lugedes, matkates ja joonistades. Katrin on töötanud arhitektuuribüroos KAVAKAVA, kus tema osalusel on valminud mitmeid maju ja linnakujundusi. Praegu töötab büroos nimega b210, kus tegeleb palju koolikeskkondade analüüsimisega. Katrin korraldab Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonnas maastikuarhitektuuriõpet ning juhendab magistrante. Ta on olnud arhitektuuriajakirja MAJA peatoimetaja ja Eesti Arhitektide Liidu president.Karolin Kaup

Kooliruum’23 projekti koordineerija

Karolin on EKA sisearhitektuuri lõpukursuse tudeng. Huvi kunsti vastu on pärit juba lapsepõlvest, ruumiõpingutele asumiseks andis hoogu inspireerivate ruumide ja keskkondade isiklik kogemine. Õpingute jooksul on kujunenud terviklikum arusaam ruumist ja inimesest ruumis, mis ikka edasi täienevad ja avastamisrõõmu pakuvad. Huvide hulgas on ka maastikuarhitektuur, töö noortega ning keskkonnahoid. Karolin peab oluliseks, et tegutseksime loodusega kooskõlas.

Eelnevalt juhendanud ruumikursuseid ja töötubasid lastele, noortele ning täiskasvanutele EKA Avatud akadeemias.