Õpetajad

Heleri Koltšin

14- kuni 16-aastaste rühma juhendaja

Heleri on sisearhitekt, kes õpib Eesti Kunstiakadeemias ja töötab Kauss Arhitektuuribüroos. Lisaks EKA-le on ta teadmisi ja kogemusi omandanud Palestiinas Birzeit University arhitektuuri erialal ja Barcelonas Escola Massana sisearhitektuuri õppes. Erineva kultuuri- ja arhitektuuriruumiga riikides elamine on kujundanud ja avardanud silmaringi, mõttemaailma ja arusaamisi arhitektuurist ja ühiskonnast laiemalt. Sisearhitektuuri erialani tõi teda soov ise maailma(ruumi) kujundada ja tegeleda teemadega, mille juures saab olla ideest teostuseni.
Avarate teadmiste omandamisel koges Heleri oma mitmekülgse koolitee jooksul väga erinevaid õpetamisviise, mille hulgast inspireerivamaid praktiseerib Arhitektuurikoolis juhendades.

Eva-Liisa Lepik

Eva-Liisa on Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala 2017. aasta vilistlane. Lisaks EKA-le on Eva-Liisa õppinud ka Oslo Arhitektuuri- ja Disainikoolis. Ta on saanud oma senise arhitekti töökogemuse majatehases Kodasema ja arhitekt Martin Aunini büroos. Arhitekti töö kõrvalt on Eva-Liisa osalenud erinevates töötubades ning kaasa teinud maa- ja linnaruumi kujundavates sündmustes teiste seas Ökomässul ja Arvamusfestivalil. Ta  on MTÜ Ruumiringluse aktiivne liige, kus tegeletakse peaasjalikult tühjade ruumide elustamisega läbi ajutise kasutuse. Teiste ruumikvaliteetide kõrval soovib Eva-Liisa oma tegemistega luua ümbritsevasse ruumi rohkem mänglevust ja huvitavaid elemente.

Alina Nurmist

Alina õpib sisearhitektuuri ja juhendab ka EKA Avatud Akadeemias ettevalmistavat kursust. Õpingute vahel on ta töötanud mitmes sisearhitektuuribüroos, mis on andnud kogemuse kõiksugu eri iseloomuga ülesannetest joonestamisest ehitamiseni. Üks põnevamaid ettevõtmisi oli vahetusaasta Belgias, Ghentis asuvas Sint-Lucase ülikoolis, mille kõrvalt jätkus aega ka praktikale arhitektuuribüroos NU architectuuratelier. Täiesti uus ja võõras keskkond tegi iseseisvamaks, avardas silmaringi ning aitas näha eriala teise nurga alt. Värsket pilku peab Alina eriti väärtuslikuks, kuna see aitab mõtestada inimese ja ruumi teemat üha uuesti ja uutmoodi. Erisugused kooliteed rikastanud kogemused veensid Alinat, et õppimise ja õpetamise protsess on vastastikune. 

Alo Sidorov

Alo on arhitekt ja linnaplaneerija, kelle huvi arhitektuuri vastu ilmnes juba põhikoolis, kus oma lemmikõppeainetest – kunstiõpetus ja matemaatika – leidis ta insipratsiooni esseeks „Kelleks ma tahan saada?“. Erialase kogemuse omandas ta Tallinna Tehnikakõrgkoolis ning pärast praktiseerimist erinevates büroodes läks end täiendama Tallinna Tehnikaülikooli arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialale, kus tal on jäänud lõpuni viia vaid magistritöö. Alo usub, et arhitektuur ja ruumiloome on seotud kõigega – kosmilistest võngetest kuni inimhinge kõige sügavamate soppideni. Arhitektuuri kõikehõlmava loomuse tõttu meeldib talle selle üle ka igal sammul mõtistkleda ning eriliselt toob sära silma, kui keegi nende mõtterännakutega resoneerub, sest koos on alati toredam maailma avastada.

 

Maria Helena Luiga

Maria on elukutselt sisearhitekt ja treener ning leiab, et need tegevused on omamoodi tihedalt seotud: ruum ja selles liikumine. Ruumi kogemine käib läbi keha, mis enamasti on liikumises. Maria püüab ruumi vaadelda erinevate nurkade alt. Ta on töötanud skulptuuri valdkonnas, monteerinud näituseid ja installatsioone, kavandanud ning ehitanud väikeobjekte, välja töötanud ja läbi viinud ruumialaseid töötubasid. Igapäevaselt hoiab oma meeli teravana tegeledes arhitektuurifotograafiaga, mis aitab tähele panna hetki ja olukordi, neid mõtestada ja mõista. Õpetamise puhul pakub Mariale kõige enam huvi selle protsessi mitmekesisus ning võimalus õpilastelt ise palju uut ja huvitavat õppida. 

Merje Müürisepp

Varasem juhendaja Tartu harukoolis

Merje on arhitekt ja arhitektuuribüroo Sport üks asutajatest. Ta on töötanud arhitektina Kolm Pluss Üks arhitektuuribüroos, on olnud arhitekt nii Tartu Ülikoolis kui ka planeerinud uusi linnu ning teinud suuremahulisi projekte rahvusvahelises töögrupis Shanghais. Elades ja töötades Hiina suurlinnas oli võimalus osaleda ka külalisrektorina arhitektide projekti stuudio­õppes Shanghai Jiaotong ülikoolis. Merje jaoks pole arhitektuur pelgalt kunst ega seisne vaid hoone ehitamises. Arhitektuur peab pakkuma ühiskonnale midagi head. See on inimeste elukvaliteedi parandamise vahend.

Urmo Mets

varasem juhendaja Tartu harukoolis

Endalegi üllatuseks on Urmo tervelt pool oma elust arhitektuuriga tegelenud. Lisaks ruumile on ta tegev olnund loovkirjutamise, muusika ja kunsti vallas. Põnevaks kisuvadki asjad siis, kui arhitektuur õnnestub kokku viia mõnega eelmainituist. Näiteks kirjutas ta raamatu „Võimalikud majad“, mis kõneleb kirjamärkide abil ruumis elamise pöörasusest. Urmo ei saa kunagi päris suureks, sest suures nahas laps olla on veel lõbusam. Urmo arvab, et lapsi ei tohi alahinnata!

Üla Koppel

Üla on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri- ja linnaplaneerimise eriala, töötanud mitmes arhitektuuribüroos ja täiendanud ennast Räpina Aianduskoolis. Täna töötab ta maastikuarhitektina, sest inimese suhe loodusesse, keskkonda ja linnaruumi on teda arhitektuuri suurest paletist enim paelunud. Samas armastab ta uurida ka ruumi ja kunsti lõputut mängumaad, kujundades näitusi või kogedes ruumi läbi muusika ja fotograafia. Üla hindab arhitektuuri tihedat seotust erinevate valdkondadega ning võimalust maailmaga suhestuda 1:1 mõõtkavast kuni vähenduseni kümnetes tuhandetes. Üla leiab, et arhitektuuri õppimine avardab silmaringi ja suurendab teadmisi ümbritsevast maailmast.

Kirke Päss

asendusõpetaja

Kirke on arhitekt arhitektuuribüroos Molumba. Tal on arhitektuuri ja linnaplaneerimisalane magistrikraad, mille omandas äsja nii Eestis kui Taanis õppides. Kirke jaoks on arhitektuur viis, kuidas kogeda maailma. See pakub unikaalse vaatenurga ühiskonda puudutavate küsimuste mõistmiseks ja mõtestamiseks. Praktikad, töötoad ja võistlused erinevate büroode, rahvuste ning erialade esindajatega on näidanud talle kui avar ja samas tihedalt seotud on ruumiküsimustega tegelev valdkond. Arhitektuur puudutab meid kõiki.

Kadri Klementi

lapsehoolduspuhkusel

Kadri on arhitekt arhitektuuribüroos b210 ja Arhitektuurikooli üks asutajatest. Kadrile meeldib, et arhitektuur ja ruum on alati ja kõikjal meiega, ükskõik, millega me parasjagu tegeleme või millist teemat uurime. Põnev on märgata, kuidas inimesed ruumi mõjutavad ja kuidas ruum inimesi mõjutab. Kadri väärtustab arhitektuuri kui kultuurivaldkonna mitmekesisust: võimalusi projekteerida nii avalikke hooneid kui kodusid, välja mõelda ja ehitada installatsioone, kujundada näituseid, korraldada sündmuseid, koostada õppematerjale, kirjutada, toimetada, pildistada, õpetada.

Liis Uustal

lapsehoolduspuhkusel

Liis on arhitekt ja kaasasutaja arhitektuuribüroos MA. Varasemalt on ta töötanud büroos KOKO arhitektid. Erialase hariduse on Liis omandanud nii Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Eesti Kunstiakadeemias kui ka välismaal Brno Ülikoolis õppides. Arhitektuuri ja laiemalt elukeskkonna tutvustamine noortele annab võimaluse jagada oma vaimustust ruumi vastu ning õppida ja arendada seeläbi ka ennast.  Väljakutsed hoiavad meele virgana. Tegevarhitektina on Liisil endalgi vaja pidevalt sõnastada ruumimaailma eripärasid, mis aitavad jõuda äratundmisteni isiklikus arhitektuuriloomes. 

Madli Maruste

Madli on lōpetanud Tartu Ülikoolis semiootika- ja kulturoloogia teaduskonna keskendudes arhitektuurisemiootikale ning oli ka Goldsmithsi Londoni Ülikooli sotsioloogia doktorantuuris linna ja kogukonnauurigute keskuses. Ōpetamiskogemus pärineb vabatahtliku ōpetajana Palestiina Läänekaldalt, kus ta ōpetas Tubasi ja Jenini linnakestes pōhikooli ōpilastest tudengiteni ning samuti EKA Sisearhitektuuri teaduskonnast, kus ōpetas magistrante sotsiaalse ja poliitilise ruumi teemal. Ta on kirjutanud ümbritseva ruumi, arhitektuuri ja ühiskonna teemal paljudes väljaannetes. Madli meelest on olunine, et tānapäeva digitaliseerunud maailmas, ōpiksid lapsed ja noored märkama ümbritsevat keskkonda kasutades kōiki oma meeli.

Maria Derlõš

Kooliruum’20 venekeelse osa koordineerija

Maria Derlõš on urbanist ja linnaaktivist. Linnalabori koosseisus praktiseerib ta kaasavat planeerimist, korraldab linnaretki ning viib läbi erinevaid linnauuringuid. MTÜ Lasnaidee ühenduse eestvedajana tegeleb Lasnamäel sealse linnaruumi uurimise ja väärtustamisega, katsetab erinevate linnaruumi sekkumiste ja kultuurisündmustega. Maria usub, et igal linnaruumil on omad võlud, mida tuleb osata märgata ning, et head ruumilahendused sünnivad koosloomes.