Milleks meile ruumiharidus?

Kui küsida: milleks meile kirjaoskus, ei tekiks kellelgi kahtlusi selle oskuse vajalikkuses. Kui küsida: milleks meile ruumiharidus, võib nii mõnigi selgitustega hätta jääda. Kui teaks, mis selle taga peituda võib, siis oskaks ehk suhestuda?

Ruumiharidus annab inimesele ruumi lugemise oskuse, mida võiks kirjeldada kui ruumi erinevate osade märkamist ja tekkivate seoste mõistmist. Kui saame aru, millest ruum koosneb ning analüüsime ennast ruumis, siis võime aimata ka seda, kuidas ruum meid mõjutab, kuidas käituma paneb või millist meeleolu loob. Siit ainult sammuke edasi ja võimegi fantaseerima asuda, kuidas me ise saame ruumi mõjutada või kaasa aidata uue ruumiolukorra tekkimisele.

Mõtleme nüüd korraks, mida võiks tähistada see veidi abstraktne sõna RUUM. Kas see on tuba, tubade kogum, maja, aed, tänav, linnaosa, terve linn või hoopis riik? Võime öelda, et kõigi nende kohta saab öelda ruum ja veel paljude teistegi olukordade kohta. See võib tähistada meie isiklikku pühapaika, kuid ka avalikku, paljude huve teenindavat keskkonda, nii köetud siseruumi kui ka katmata välisruumi või koguni mõtteis külastatavat fantaasiaruumi. Variatsioone on palju, kuid midagi on neil kõigil siiski ühist. Me saame küsida nende olukordade kohta sarnaseid küsimusi.

Alati saame küsida, millised on just selle ruumi osad? Kus on ruumi piirid? Kelle jaoks on ruum loodud? Mida siin ruumis kõige paremini teha saab? Milline valgus, helid, lõhnad iseloomustavad seda ruumi? Kuidas sellesse ruumi pääseb? Kuidas ruum (loe nt: maja, linn või riik) meid vastu võtab? Millist sõnumit kannab? … ja veel paljusid küsimusi, mis aitavad meil ruumi paremini mõista ning vajadusel muutusi kavandada. Teadlikumana saame paremini suunata ruumist saadavat kogemust ja elamust.

Arhitektuuri valikaine läbinud õpilased on öelnud: „Nüüd oskan paremini märgata ruumi enda ümber, leida seoseid. Oskan märgata, et kõik on pidevas muutumises ja meil kõigil on selles protsessis oma roll. Me mõistame, et oleme (maailma)kodanikud ja palju teadlikumad sellest, kuidas saame kaasa aidata elukeskkonna paremaks muutumisele.“

 

Ruumiharidus sünnib koostöös.

Ruumiharidust pakkuv Arhitektuurikool on sündinud tänu arhitektidele, kes oma põhitöö kõrvalt on otsinud võimalusi laiemalt ruumiteadlikkuse tõstmiseks. Huvikooli tegevustele on andnud hoo sisse visoonikad toetajad, kes sel moel püüavad muuta maailma paremaks paigaks. Üks olulisemaid toetajaid erasektorist on olnud Floorin AS, kes juba alates 2017. aastast on andnud oma panuse ruumihariduse kvaliteedi tõstmisse ning järjepidevalt toetanud Arhitektuurikooli tegevusi.

Floorini toetuse kaasabil on saanud arhitektuurikooli õpetajad ennast täiendada vajalikel koolitustel ning osaleda rahvusvahelisel ruumihariduse konverentsil Helsingis. Toetus on aidanud kaasa üldhariduskoolides toimuva loovtööprojekti Kooliruum (vt www.kooliruum.ee ) tegevuste korraldamisele ning projekti materjalide tõlkimisele nii vene kui inglise keelde. Venekeelne materjal on võimaldanud projekti kaasata Eestis tegutsevate vene koolide õpilasi ning inglisekeelne materjal annab võimaluse jagada väärt kogemust ka rahvusvaheliselt.

Toetuse abil oleme saanud oma tegevust muuta ühiskonnas nähtavamaks. Arhitektuurikooli kümnenda hooaja puhul saatsime Tallinna linnas liiklema avaliku ruumi üle mõtisklema kutsuva reklaamiga trammi. Lisaks jooksid ühistranspordis olevatel ekraanidel slaidiseeriad, mis õhutasid reisijaid analüüsima oma linnaruumiga seotud kogemusi ja harjumusi. Slaidid on leitavad Arhitektuurikooli kodulehel oleva õppevara seas ning vabalt kasutamiseks õppetöös. Tänu toetajatele oleme saanud muuta ka Arhitektuurikooli kodulehe selgemaks ning nägusamaks.

Õpilaste poolt oodatud ning traditsiooniks saanud onnide ehitamise suvelaager annab noortele julgust ja indu katsetada ka päris ehitusmaterjalide ning tõsiste tööriistadega oma ruumilised unistused ellu viia. Laagris juhendavad ikka tegusad arhitektid, sisearhitektid või maastikuarhitektid ehk inimesed, kes sobivate ehitusvõtete kõrval aitavad mõelda ka ruumielamuse loomisele.

Sel aastal on kavandamisel uue ruumiharidusliku telesaate idee väljatöötamine ning koostööpartnerite leidmine. Lisaks oleme koondanud kooli 10 aasta kogemuse baasil läbiproovitud ülesannete kogu, et need välja anda laiemale publikule suunatud trükisena.

Anname teada, et Arhitektuurikooli ja Floorin AS koostöö jätkub ning hiljuti sai allkirja uueks kaheaastaseks perioodiks sõlmitud koostöölepe. Täname, et aitate kaasa haridusmaastiku kujundamisele!

Jagame meenutuseks uuesti meie koostöö algust tähistavat toredat videot:

http://www.floorin.ee/et/muudame-eesti-elu-paremaks?fbclid=IwAR3DVK5gitCJslpzriWtGfr5aMUGTe5cOymJ_1VKcKc_hDuUuTznr9SNEXw

Lisaks eraettevõtete toetusele taotleb Ruumiharidus MTÜ iga-aastaselt erinevatest fondidest toetust, et kavandatud hariduslikke projekte ning õppetegevust ellu viia. Õpilastele ja õpetajatele suunatud õppeprogrammide ja ülesannetekogude koostamiseks ja korraldamiseks on tuge saadud näiteks Eesti Kultuurkapitalilt, Haridus- ja Teadusministeeriumilt, Kultuuriministeeriumilt, Eesti Teadusagentuurilt, Eesti Noorsootöö Keskuselt ja Rahvakultuuri Keskuselt.TELLI TÖÖTUBA!

Arhitektuurikool pakub regulaarõppe kõrval ka eraldi töötubasid ja sündmuseid, mis... Loe

Onnilaager 2018

Arhitektuurikool korraldab taas onnide ehitamise laagri! 10 kuni 14 aastased ehitusmeistrid... Loe

Tule onnilaagrisse!

Arhitektuurikool korraldab taas onnide ehitamise laagri Tallinnas, 28. – 29. juunil kell... Loe

Loosiõnn naeratas!

Kevadel, eelmise õppeaasta lõpus palusime lapsevanematel täita huvikooli kohta tagasisideküsimustik... Loe

Kuula arhitekti!

Arhitektuurihuvilistel gümnaasiumiõpilastel soovitame soojalt käia kuulamas välismaiste arhitektide loenguid (Kunstiakadeemia... Loe

Meelelahutust vaheajaks

Meelelahutust suurematele ja väiksematele, kes arhitektuuritundide jätkumist oodates igavlevad: Arhitektide... Loe