Kooliruum

Kooliruumi-projektid on kasvanud iga-aastaseks traditsiooniks. Tegu on üle-Eestilise uurimusliku ja mängulise loovtööprojektiga, mille käigus kasutavad õpilased erinevaid teaduse ja disaini meetodeid, et uurida, milline on tänane kool ja luua visioon uuest koolist. Viie kuu jooksul võtavad õpilased ette kaheksa uurimis- ja loovülesannet, mille tulemusel sündinud ideed omaenda kooliruumi edendamisest tutvustatakse kooli juhtkonnale või ühisel kokkusaamisel teistele osalejatele.

Alates 2018 / 2019 õppeaastast toimub Kooliruumi projekt nii eesti- kui venekeelsena!

Vaata ülesandeid ja õpilaste töid: www.kooliruum.ee
Vaata projekti venekeelset versiooni ja õpilaste töid: https://ru.kooliruum.ee/
Vaata projekti soomekeelset versiooni: www.koulutilat.eu

Õpetajad on öelnud Kooliruumi-projekti kohta nii:

  • “See paneb õpilasi ja ka õpetajaid vaatama väljapoole tavapärast. Think outside the box.”
  • “Avardab õppemeetodeid. On ka positiivne lõpp, mida saab ellu viia.”
  • “Uudne ja huvitav lähenemine.”
  • “Väga huvitav, üldhariv materjal. Haarav ja uudne õppeprotsess.”
  • “Paneb kooliruumi vaatama teistsuguse pilguga!”
  • “Väga hea loova mõtlemise projekt!”
  • “See materjal on põhjalik ja hästi läbimõeldud, toetab õpetajat ning annab ohtralt võimalusi ainetevaheliseks lõimumiseks.”

Vaata projekti tutvustavat videot:

Kultuuriministeeriumi ja AS Floorini toel valmis kogumik, mis analüüsib loovtööprojekti läbiviimist üldhariduskoolides aastatel 2016-2020.

Vaata kogumikku siit:

 

Toetajad: Eesti Kultuurkapital, TLÜ haridustehnoloogia keskus, TLÜ Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Hasarmängumaksu Nõukogu, Kultuuriministeerium, SA Eesti Teadusagentuur, Haridus- ja Teadusministeerium, ENTK Varaait, Rahvakultuuri Keskus, Floorin ASAvasta Tartu linna!

Arhitektuurikoolil on valminud maastikumäng Tartu linnaruumi avastamiseks. Liikumismäng sobib õuesõppeks... Loe

Ruumianalüüs

Arhitektuurikooli õpetajad on koostamas õppematerjaliks sobivaid videoid, kus analüüsitakse erinevaid... Loe

Uuri ruumi!

“Uuri ruumi!” on tasuta veebipõhine kogu lõimitavaid ruumiülesandeid üldhariduskoolidele. Arhitektuur... Loe

Mustmiljon maja

Paberist voltimise komplektil “Mustmiljon maja” on tänaseks kaks osa, milles... Loe