Valikaine gümnaasiumile “Arhitektuur kui elukeskkond”

Haridus- ja teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja Eesti Arhitektuurikeskusega koostöös on valminud arhitektuuri valikaine ainekava ehk dokument, mis kehtestab arhitektuuri õpetamise põhimõtted ja sisu kõigile Eesti gümnaasiumidele. Valikaine ainekava saadab õppeprotsessi kirjeldus ning õpetajaraamat. Arhitektuuri valikaine õpetajaraamat sisaldab valikaine andmiseks vajalikke alusteadmisi arhitektuurist ja on ühtlasi baasmaterjal täiendkoolitustele ja õpetajakoolituse arhitektuurikursusele.

Otsime hetkel sobivaid võimalusi, et jätkata valikaine õpetajakoolitusega uutele soovijatele.

Lae alla valikaine ainekava
Lae alla valikaine õppeprotsessi kirjeldus 

 

Siit saab alla laadida ka õpetajaraamatu:Avasta Tartu linna!

Arhitektuurikoolil on valminud maastikumäng Tartu linnaruumi avastamiseks. Liikumismäng sobib õuesõppeks... Loe

Ruumianalüüs

Arhitektuurikooli õpetajad on koostamas õppematerjaliks sobivaid videoid, kus analüüsitakse erinevaid... Loe

Kooliruum

Kooliruumi-projektid on kasvanud iga-aastaseks traditsiooniks. Tegu on üle-Eestilise uurimusliku ja... Loe

Uuri ruumi!

“Uuri ruumi!” on tasuta veebipõhine kogu lõimitavaid ruumiülesandeid üldhariduskoolidele. Arhitektuur... Loe

Mustmiljon maja

Paberist voltimise komplektil “Mustmiljon maja” on tänaseks kaks osa, milles... Loe