Rühm IV b, Tallinn

13- kuni 14-aastaste rühmas uuritakse meid igapäevaselt ümbritsevat ruumi ja tutvutakse ruumi mõistmisel ja kavandamisel oluliste teemadega. Tundides põimuvad märkamise ja mõtestamise oskused ning teadmised kontekstist, igapäevaelust ja kultuurist, loodusest, linnaplaneerimisest ja inseneeriast. Igal kohtumisel keskendume täpsemale teemale – mõtiskleme ja arutleme ning seejärel haarame vajalikud tarbed, et ka paberil või maketis üht-teist järele proovida.

Õppeaastat alustame ruumi tajumise ja mõõtmisega ning uurime, kuidas erinevad ruumid meid mõjutavad. Seejärel tutvume ruumi loomisega – millega seejuures arvestada ning kellele ruum on mõeldud. Heidame põgusa pilgu minevikku, uurime olevikku ja kiikame tulevikku. Püüame arvata, kuidas sobib ruum teistele meie kõrval: nii mitmesugustele erinevatele inimestele, kui loomadele, lindudele ja taimedele. Tunnid toimuvad klassiruumis ja linnaruumis (sh nt arhitektuuribüroos, näitustel vm), kord nädalas, 1,5 h korraga.