Rühm V, Tallinn

Arhitektuurikooli vanimasse rühma on oodatud põhikooli lõpuklasside ja gümnaasiumiastme õpilased, kellele pakub huvi neid ümbritsev keskkond.

Arutame, miks on asjad nii ja kas need võiksid olla ka teisiti. Analüüsime oma katsetusi ja nende mõju ruumis. Jagame mõtteid, õpime üksteiselt

Ehitame, kasutades erinevaid meetodeid ja materjale oma ideede väljendamiseks ruumiliselt. Mõõdame ruumi oma keha ja meeltega. Sekkume ruumi, katsetamaks oma ideid üks-ühele (1:1)

 

Avastame, kuidas me ruumi tajume ja kasutame.
Uurime erinevaid näiteid ruumist, selle loomisest ning sellesse sekkumisest. Uurime erinevaid ruumiskaalasid inimese keha mõõtmetest kuni maailmaruumini

Tunnid toimuvad nii klassiruumis kui ka väljaspool. Külastame arhitektuuriga seotud institutsioone, näituseid, kõrgkoole, arhitektuuribüroosid, linnaruumi ning kohtume ka ruumi loojatega. Uurides, katsetades ja arutades arendame loomingulist mõtlemist, käelist osavust, eneseväljendusoskust.

Tunnid toimuvad kord nädalas, 2 h korraga jagatuna kahte tsüklisse, üks sügisel vahemikus 19.sept – 21.nov ja teine kevadel 13.veebr – 16.aprill.