Rühm I, Rae

Mängult on päriselt, päriselt on mäng – meisterdame, joonistame ja tajume erinevaid ruumiolukordi. Õpime märkama ruumi ja enda ümbrust. Uurime ehitatud keskkondi ja loodust. Otsime õppeaasta jooksul vastuseid mitmetele küsimustele:
Mis on arhitektuur? Missugune on olnud inimese elupaik erinevatel aegadel? Kus elavad loomad unistuste loomaaias? Miks on vaja ehituses kasutada kolmnurki?
Kindlasti käime mõnes huvitavas kohas ja tuleb tundi külaline.
Tunnid toimuvad Järveküla kooli tehnoloogia klassis, millel on eraldi sissepääs hoone küljelt. Tulla saavad ka teiste koolide õpilased.

Rühmas on 12 last. Tunnid toimuvad kord nädalas, 1.5h korraga.