Rühm III, Tallinn

11–12-aastaste grupis uurime inimese ja ruumi suhteid, linna ja maju, suuri ja väikseid ehitisi, majadevahelist ruumi ja maastikke. Vaatleme, arutame, avastame ja vaidleme. Muidugi teeme palju makette. Igal aastal on programm natuke erinev, aga kindlasti käime läbi kõik arhitektuuri põhiteemad, alates sellest, kuidas me ruumi tajume (meeled ja aistingud), kuidas ruumid on ehitatud (konstruktsioonid ja materjalid) kuni linnaplaneerimiseni välja. Kõik see toimub mänguliselt ja jõukohaste ülesannete abil.

Rühmas on 12-15 last, tunnid toimuvad klassis, muuseumi ruumides ja linnaruumis ning kestavad 1,5 h korraga.