Kummalised asjad

Kuidas näevad ümbritsevaid objekte need, kes on meist palju väiksemad/suuremad? Mida nemad võiksid arvata meile nii tavalistest asjadest? Kuidas näeks nt tassi pöialpoiss või hiiglane? Kas nemad saaksid seda kuidagi kasutada? Kuidas on asjade/ruumide suurus seotud meie endi mõõtmetega?

ülesande juhis