Algkooliõpilasele

Hea lapsevanem!

Lapsed on uurimise ja märkamise alal eksperdid. Arhitektuurikooli nooremates rühmades tegutseme selle nimel, et see uudishimu säiliks ning ümbritseva keskkonna kohta kerkivad küsimused vastuse saaksid ja loovat mõtet tiivustaksid.

Algkooliõpilastele pakume Tallinnas tunde kahes vanuserühmas: rühm 1 (7- ja 8-aastased) ja rühm 2 (9- ja 10-aastased) ning Tartus rühm 1 (7- kuni 11-aastased)

 

 

RÜHMAD

RÜHM I, Tallinn
alustab oktoobri esimesel nädalal 2018/19 õa
Juhendaja: Kaire Nõmm
tunniplaan selgub septembri alguses
7- ja 8-aastased, rühmas kuni 12 last
Rühm II, Tallinn
alustab oktoobri esimesel nädalal 2018/19 õa
Juhendaja: Kirke Päss
tunniplaan selgub septembri alguses
9- ja 10-aastased, rühmas kuni 12 last
Rühm I, Tartu
alustab oktoobri esimesel nädalal 2018/19 õa
Juhendaja: Merle Karro-Kalberg
tunniplaan selgub septembri alguses
7- kuni 9-aastased, rühmas kuni 12 last