Maria Helena Luiga

16- kuni 19-aastaste rühma juhendaja

Maria on elukutselt sisearhitekt ja treener ning leiab, et need tegevused on omamoodi tihedalt seotud: ruum ja selles liikumine. Ruumi kogemine käib läbi keha, mis enamasti on liikumises. Maria püüab ruumi vaadelda erinevate nurkade alt. Ta on töötanud skulptuuri valdkonnas, monteerinud näituseid ja installatsioone, kavandanud ning ehitanud väikeobjekte, välja töötanud ja läbi viinud ruumialaseid töötubasid. Igapäevaselt hoiab oma meeli teravana tegeledes arhitektuurifotograafiaga, mis aitab tähele panna hetki ja olukordi, neid mõtestada ja mõista. Õpetamise puhul pakub Mariale kõige enam huvi selle protsessi mitmekesisus ning võimalus õpilastelt ise palju uut ja huvitavat õppida.