Rühm täiskasvanutele

Alustame uue kursusega “Arhitektuur ja elukeskkond” täiskasvanutele 31.oktoobril. Korraga toimub 2 akadeemilist tundi ehk 1,5 harilikku tundi tööpäeva lõpus. Tunnid toimuvad 4 korda kuus Soolalao õppeklassis, Ahtri tn 2 Tallinn. Tunniajad vaata tunniplaanist. Kursuse käigus uurime näiteks selliseid teemasid nagu mõõdud ja mõõtkavad, erinevad meeled ruumi kogemisel, kodu ja elamine, sise- ja välisruum, konstruktsioonid ja materjalid, ruumipoliitika ja -kultuur ning linnaplaneerimine. Arutleme, analüüsime oma kogemusi, õpime üksteiselt ning loomulikult ehitame makette.
Kursuse maht on 42 akad.tundi, sh 28 tundi kontaktõpet ja 14 tundi iseseisvat tööd. 

Sügisene kursus – 31.10 – 12.12.2019
31. oktoober – Sissejuhatus
7. november – Mõõdud, meeled
14. november – Ruumikunst
21. november – Kodu, elamine
28. november – Väliruum, siseruum
5. detsember – Paberil ja ekraanil. Makett
12. detsember – Kokkuvõtted ja arutelu kursuse teemadel

Talvine kursus – 9.01 – 20.02.2020
9. jaanuar – Konstruktsioonid, materjalid
16. jaanuar – Säästev arhitektuur
23. jaanuar – Ruumiteadus ja ruumikultuur. Tulevikuarhitektuur
30. jaanuar – Ruumipoliitika
6. veebruar – Linn, suurlinn
13. veebruar – Planeerimine
20. veebruar – Kokkuvõtted ja arutelu kursuse teemadel

Osalemiseks täida enne 28. oktoobrit ankeet registreerimislehel aadressil www.arhitektuurikool.ee
(registreermisvormis vali lahtris “rühm ja õppekoht” > “Rühm täiskasvanutele”. Ankeet on koostatud eelkõige laste registreerimiskes, seepärast palun lisa oma nimi nii lapse kui vanema lahtritesse. Kõik tärniga väljad peavad olema täidetud!)

Täienduskoolituse õppekavaga saad tutvuda siin: Arhitektuur ja elukeskkond (huvikursus täiskasvanutele)

Tunde viivad läbi Arhitektuurikooli õpetajad ehk valdkonnas pädevad spetsialistid – arhitektid, sisearhitektid, maastikuarhitektid.

Osalustasu 420 eurot õppeaastas, mille palume tasuda poolaasta kaupa, kummalgi poolaastal 210 eurot. Esimene makse 14 päeva jooksul peale õppelepingu sõlmimist ning teine makse hiljemalt 31.jaanuariks.

Kui registreerunul siiski ei ole võimalik koolitusel osaleda, tuleb sellest teavitada esimesel võimalusel e-kirjaga aadressil info@arhitektuurikool.ee
Kuni 7 päeva enne koolituse algust loobumisel on võimalik õppetasu tagasi taotleda tasutud summast 100%, hilisemal teatamisel (sh peale esimest tundi) kuni 80% tasutud summast. Kursuse keskel loobumise korral poolaasta tasu ei tagastata.Onnilaager 2018

Arhitektuurikool korraldab taas onnide ehitamise laagri Tallinnas, 19. – 21. juunil, igal... Loe